Contribution to International Economy

  • Основи іранської культури (архітектура, писемність, література, релігія в другій половині 19- 20 століття)

«Основи іранської культури (архітектура, писемність, література, релігія в другій половині 19- 20 століття)»


 

Зміст

ВСТУП   3

РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ТА ІДЕОЛОГІЯ  ІРАНУ   5

1.1.        Ісламська політика, ідеологія. Вивченння історіографії культури та релігії Ірану  5

1.2.        Священні книги в Ісламі та стовпи віри   15

РОЗДІЛ 2.  ОСНОВИ ІРАНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ, МИСТЕЦТВА   21

2.1. Архітектура і образотворче мистецтво Ірану  21

2.2. Розвиток мовознавства та літератури в Ірані 27

ВИСНОВКИ   35

ДОДАТКИ   37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   39

 

 


 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Дана робота є спробою наблизитися до аналізу феномену людського буття у сучасній культурі Ірану, яка грунтуюється на символічному світосприйнятті. Вияснення антропологічної доктрини ісламу, що вплинув на розвиток культури ХІХ – ХХ ст. становить тему роботи, є важливим у контексті розуміння амбівалентності людського світовідношення.

До найрозвиненіших давніх цивілізацій належить культура Ірану. Слово "Іран", за самовизначенням його народу, означає "культура аріїв", які належали до індоєвропейської групи, але досить швидко асимілювалися протоіндійською культурою. Іранці–арії створюють міцну державу, підкоряють багато народів, синтезують зовнішні впливи, виробляють своєрідний тип культуротворчого процесу, який умовно можна назвати синтетичним, оскільки він адаптує ознаки цивілізацій сусідніх народів.

Іран є однією з найдавніших держав у світі. Впродовж століть ця країна грала ключову роль на Сході.

Персидська імперія при Дарії I тягнулася від Греції і Лівії до річки Інд.

В середні віки Персія була сильною та впливовою державою в XVII і XVIII століттях, але під кінець XIX в. Персія перетворилася на напівколоніальну державу.

У 1935 році Персія змінила назву країни на Іран.

У 1979 році після Ісламської революції Іран проголошений ісламською республікою.

Вся 25-вікова історія іранської цивілізації, що включає в себе 14 століть ісламської цивілізації, свідчить про те, що в Ірані культурний традиційний компонент завжди був розвинена більше, аніж в інших країнах, дотого ж і всередині іранського суспільства культурі приділялося більше уваги, ніж іншим сферам життя.

 Сьогодні Ісламську Республіку Іран можна назвати передусім країною культури і духовності.

За кількостю та значущістю й цінністю історичних пам'яток комісія з культурної спадщини ЮНЕСКО поставила Іран на третє місце у світі.

Об'єктом дослідження є культурні традиція, що сформувалася в Ірані ХІХ –ХХ ст. під впливом ідей ісламу та європейської культури.

Предметом дослідження є- особливості розвитку культури в Ірані у ХІХ – ХХ ст.

Мета  дослідження полягає в розкритті політичних, культурних, релігійних аспектів розвитку Ірану у ХІХ –ХХ ст.

Мета і задачі дослідження обумовлені метою дослідження.

Проаналізувати особливості розвитку держави і культури Ірану ХІХ – ХХ ст.

Відзначити вплив ісламської релігіі на формування культури

Висвітлити особливості архітектури та оразотворчого мистецтва Ірану ХІХ –ХХ ст.

Описати особливості розвитку літератури та писемності у Ірані в ХІХ –ХХ ст.

Методологія і методика дослідження.

У роботі використовується метод порівняно-історичного аналізу, який лежить в основі пошуку схожих положеннях незалежних один від одного релігійно-культурних традиціях в тісному зв'язку з історичним контекстом, компаративний аналіз  соціально-культурного розвитку Ірану, а також метод структурно-функционального аналізу мистецтва і релігії. Останній полягає в розгляді релігії ісламу як складника органічної системи культури Ірану.

В роботі відзначено чинники, що впливають на формування культури країни від часів Давньої Персії до наших днів: природнокліматичні, соціально-економічні, національно-побутові, культурно-релігійні, етно-демографічні, політичні та історичні.


 

РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ТА ІДЕОЛОГІЯ  ІРАНУ

 

Ісламська політика, ідеологія. Вивченння історіографії культури та релігії Ірану

 

Арабський світ, що поки що сплячий, такий, що втратив ініціативу, яка була в Середньовіччі, не може також змиритися з втратою своїх позицій в мусульманських країнах[[1]]. Концептуальна основа методології історії арабо-мусульманского суспільства як предмет вивчення, перш за все європейськими філософами, соціологами і істориками тема, Ю.М.Почту, що цікавить [[2]; [3] ].

Про причини відсутності в ісламських країнах загальної тенденції до секуляризації, у тому числі і на елітарному рівні пише Е.Гелнер[[4]].

Інтерпретації філософії ісламу присвячені роботи Е.Барковськой[]; [5]Н.Воробйова[[6]]. Монографія — Ланда р.Г. Іслам в історії Росії [[7]].

У 1990—1996 рр. опубліковано значне кількість робіт, присвячених ісламу  та культурі в самих різних аспектах, а також здійснені перевидання і публікація нових спроб перекладу Корану[[8]].

У передмові сказано, що керівництво Інституту сходознавства РАН вирішило здійснити новий переклад Корану, керуючись положенням, згідно якому певну цінність має не только«дословный» (переклад І.К.Крачковського) або «приблизний» (переклад Г.Саблукова), але і «смисловий» його переклад, мета якого, — передати сенс Коранана основі арабських коментарів, одночасно використовуючи і європейські переклади.

Все більш посилюється розкол між Заходом і Сходом, а також економічний дисбаланс в світі, тим часом на Заході збільшується кількість людей, що живуть за рахунок досягнень минулих поколінь і нічого не охочих від цього світу, окрім спокою і насолоди. Це закон історії - за граничною ситістю йде загибель цивілізації від рук активніших і голодніших сусідів. Сучасний ситий Захід знаходиться в оточенні озлобленого і незадоволеного своїм жебрацьким положенням четырех-, п'ятимільярдного населення країн Азії, Африки і Латинської Америки, що розвиваються. Між цими полюсами наростає жахливе напряжение[[9]].

Християнство таіслам рівним чином є релігіями Книги як тексту  одкровення, який був отриманий тільки завдяки релігійному досвіду спілкування з Богом. Первинний духовний досвід Ісуса Хріста і Мухаммада, згідно традиції, і ліг в основу принципів створених ними релігій. Тому християнство і Іслам – релігії одкровення. Це також релігії догматичні, оскільки релігійний досвід їх засновників опосередкує системою догматично викладеного віровчення.

Християнство відрізняється найбільшим ступенем догматів. Ще одна парадигмальная загальна межа полягає в тому, що релігіями є монотеїстські системи, в яких трансцендентний Бог творить все суще ні «з чого» (creatio ex nihilo), цим підкреслюється разноприродность Бога і світу як Творця.

Історичну важливість такої події, як переворот 1953 року в Ірані, відомий сьогодні так само як операція Аякс (Тр-ajax)[[10]], зроблена ЦРУ США з метою зсуву законного уряду Ірану, важко переоцінити. Наслідки перевороту є комплексом змін в міжнародній політичній ситуації, що безпосередньо вплинули не тільки на країни Близького сходу, але і на решту всього світу.

Іран, не дивлячись на офіційний статус суверенної держави, вільної від будь-якого зовнішнього диктату, на початку 50х років залишався у фінансовій і політичній залежності від Великобританії.[[11]]. Спадкоємець престолу, Шах Моххамад Реза Пахльові був маріонетковим правителем, підзвітним Великобританії, не здатним через фінансове положення країни на самостійні ходи. Більш того, через свої особисті якості Шах був не в змозі управляти країною, та і не прагнув до цього[[12]]. Дії Шаха під час проведення операції Аякс зарекомендували його як безвольного, інертного, короткозорого і боязкого політика, позбавленого якостей державного діяча.[[13]]. Подібно до того, як він був маріонеткою англійських спецслужб до подій 1953 року, протягом подальших два з гаком десятків років своєї диктатури Шах залишався слухняним виконавцем волі Вашингтону[.[14]]

Мохаммад Моссадек був вибраний прем'єр-міністром Ірану в 1951 році. Юрист, що здобув європейську освіту, він став помітною політичною фігурою в своїй державі ще в початку сторіччя. Як розділ уряду, Моссадек був вибраний демократичним шляхом і не мав нічого загального з традиційним чином східного диктатора[15]. Багатий землевласник, що дотримувався ліберальних поглядів, в своїх 70 років Моссадек був переконаним прихильником незалежності своєї країни[[16] ]. В умовах відкритого конфлікту Шаха, що намагається розпустити Меджліс, і парламенту, неохочого підкорятися Шахові, з'явилася необхідність формування певної противаги влади Шаха і Великобританії, що стоїть за ним, здатного зрівняти сили сторін. Саме до цього часу відноситься виникнення опозиційного блоку «Національний фронт», до якого увійшли: прогресивно-націоналістична партія Ірану, очолювана Карімом Санджабі і Аллахияром Салехом, «партія Трудівників», лідери – Моджаффар Бакаї і Халіл Малеки, і партія «Моджахеддин-и-ислам», лідер – Аятоллах Абул Кассем Кашані.

Починаючи з 1950 року спостерігається різка активізація «Національного фронту», що вилилася в часті демонстрації, мітинги і акції протесту проти про-британской політики Шаха[[17]]. Блоку так само вдалося делегувати 8 членів до 16 парламенту країни, серед них був і доктор юриспруденції Мохаммад Мосаддек. Діставши реальну можливість здійснити свої плани, делегати від «Національного фронту» розвернули парламентську кампанію за перерозподіл владних повноважень на користь Меджлісу, а пізніше, з червня 1950 року і за націоналізацію нафтовидобувної галузі Ірану. У березні 1951г. «Фронт» виніс на голосування законопроект про націоналізацію нафтової промисловості, автором якого став Мосаддек.  Проект закону виявився настільки популярним, що був прийнятий парламентом переважною більшістю голосів, а кандидатура Мосаддека була запропонована на пост прем'єр – міністра країни[[18]].

29 квітня 1951 року до влади в Ірані приходить націоналістично настроєний лідер Мохаммад Моссадек, що має намір провести цілий ряд реформ в економічній і політичній системі Ірану, і в першу чергу позбавити правлячу династію реальної політичної влади, істотно розширивши повноваження Меджлісу.

1 квітня 1979 р., проголошена Ісламська Республіка Іран. Конституція прийнята 2-3 грудня 1979 г.; переглянута в 1989 р. щоб розширити повноваження президента і усунути інститут прем'єр-міністра.

Згідно конституції ІРІ і прийнятому в 1981 р. закону, в Ірані заборонена діяльність неісламських політичних партій і організації.

Іслам   одна з трьох світових релігій. Має своїх прихильників практично на всіх континентах і в більшості країн світу. Мусульмани складають переважну більшість населення багатьох країн Азії і Африки. Мусульмани живуть більш ніж в 120 країнах. У 35 країнах вони складають 95-99% населення. Іслам є ідеологічною системою, яка впливає значний образом і на міжнародну політику. За статистичними даними усесвітньої ісламської ліги, 1990 р. У різних країнах світу налічується близько 900 млн. послідовників ісламу [[19]].

У Ірані, і ще 28 країнах іслам є державною релігією [[20]].

Назва "іслам" походить від "аслама" ("підкорятися"). Стигматами віри в ісламі вважаються п'ять дій:

1.“Шахада”, підтвердження віри, у формі фрази "немає Бога, окрім аллаха і Магомета - пророк його";

2.“Салат\ салах\ салаф”, зобов'язання молитися по 5 разів на день, особливо важлива полуденна молитва в п'ятницю, святий день мусульман;

3.“Закат\ заках”, потреба подавати бідним;

4.“Савм\ саум”, обов'язок підніматися до світла в рамадан і вдень нічого немає;

5.“Хадж”. Мусульмани визнають також існування ангелів, що доставляють одкровення бога, судний день і пророків, всього у них 28 таких, з них 21 присутній також в Біблії.

“Тора”, Біблія, псалми Давида і записи Абрама теж вважаються божественними текстами. Таким чином, в принципі християнство на іудаїзм зважають елементами ісламського бачення світу, проте всі политеистичные релігії – невірними[[21]]. Основні свята: Наулуд Набі (народження пророка), Ісраа і Мірадж (ніч поїздки Мухаммеда з мекки до Єрусалиму і його піднесли), Рамадан, Нузул Коран (прибуття в печеру Хира поблизу мекки, де знаходився Мухаммад, ангела Джабраїла\ Ізраїла, із сповіщенням, що він призначений пророком), Ейд аль Фітр, Ейд аль Адха.

"Іслам" в перекладі з арабського означає покірність,        "мусульманство" ( від арабського " муслим " )  – що віддав себе аллаху. Тому ще одна назва релігії – мусульманство[[22]].

Становлення ісламу як масовій релігії пов'язують з ім'ям Мухаммеда родом з клану лазні хашим (хашимитские монархії новітнього часу управлялися нащадками пророка, чому і назва), який був частиною сильного племені Курейш, народився в 570 і почав проповідувати в 612 році, коли йому трапилося одкровення від архангела Гавріїла\ Джабраїла\ Ізраїла.

У 622 йому довелося бігти до Медіни, і подорож цю отримало прозвання “хиджра”, його і повторюють у вигляді хаджу правовірні. З цієї миті починається ісламське літочислення, 16.7.622 н.е. було перше мухаррама першого року. Мухаммед раптово помер в 632 році.

Маулід – день народження пророка Мухаммеда – наголошується 12 чисел місяця раби ал-аввай за місячним календарем. Це відбулося в "рік слона", тобто в 570 р. Маулід співпадає з днем смерті Мухаммеда. Символічний збіг дат народження і смерті, тобто народження для вічного життя, був дан Мухаммеду Творцом на знак його особливої місії носія Прозріння, останнього, як прочитає іслам, Пророка в історії людства.

Згідно перекладам, народження Мухаммеда було передбачене пророками Ібрахимом (Аврамом), Ісмаїлом, Мусой (Мойсеєм) і Ісой (Ісусом Хрістом ). Мусульмани нарівні з іудеями і християнами поважають одних і тих же старозавітних пророків, а так само Ісуса Хріста як одного з них.

Мухаммед був уродженцем мекки, міста в західній частині Аравійського півострова, де давно поселилося плем'я курейш.

У Мухаммеда було забезпечене життя, яке дозволяло мати достатньо вільного часу. І він протягом багатьох років присвячував себе релігійному шуканню. Мухаммед роздумував про мету і значення життя, про основи всесвіту. Мухаммед, подолавши невпевненість, все ж таки зважився на те, чого вимагав від нього аллах:  він почав проповідувати Слово Боже.

Мухаммед з схилу горба Сафа, криком, який зазвичай попереджав городян про небезпеку, сповістив жителів мекки про Слово Божому, яке було послане йому. Він закликав відмовитися від поклоніння ідолам і звернутися до аллаха, єдиного Бога. Ім'я аллах є лише одним з позначень Бога. Мухаммед оголосив, що інших богів просто не існує, а віруючі в них будуть покарані аллахом. В світі все здійснюється по волі аллаха. Він нагороджує за утихомирення і віру, карає за гординю і негідність. З кожного на суді в аллах вопрошается по його справах, і всім віддасться сповна.

Аллах продовжував посилати Мухаммеду нові знамення, роз'яснюючи, як мусульманам спілкуватися з іновірцями, як їм поводитися по відношенню до Пророка, як ділити військову здобич і успадковано майно. Були проголошені заборони на лихварство, азартні ігри, алкогольні напої, вживання в їжу свинини. Об'єднання людей, яке Склалося навколо Мухаммеда скріплялося тепер не кровною спорідненістю, а загальним вірою, братерством духу. Доступ в умму, нову общину, був відкритий для всіх, хто приймав іслам і визнавав Мухаммеда як духовного і світського вождя. Таким чином, в свідомості мусульман із самого початку з'єдналася релігія і політика. Відбулося синкретичное соитие духовної і світської влади, віросповідання і морально правових установок.

Не відкидаючи традиційний обряд поклоніння Каабе, Мухаммед встановив нову для арабів форму служіння Боові з декількох поз, які виражають благоговіння, і багаторазове повторення фраз  "Хвала аллаху" і  "аллах великий". Завершуючи молитву, людина повинна була тягнутися ниць. Ця небачена форма– земний уклін – не подобалася багатьом жителям мекки. Мухаммед називав їх гордівниками, не охочими підкоритися аллаху.

Арабські завоювання сприяли розповсюдженню ісламу по світу. У 630 р. завойована мекка стала священним центром мусульман, куди в останній місяць року прихильники мусульманства здійснюють паломництво.

Ятріб (Медіна) залишився столицею об'єднаної держави. У тому ж 630 р. Мухаммеду підкорилися кочівники внутрішніх областей Аравії і місто Таїф.

Після розбратів із-за влади між прихильниками Мухаммеда і мединским багачами був вибраний  "заступник" пророка-халиф-купец Абу Бакр,  тесть і друг Мухаммеда. Надалі кожен правитель арабів оголошував себе халіфом.

Був закріплений культ пророка Мухаммеда, впорядкований Коран, записаний в основному вже за його життя, місяць прозріння пророка – рамазан став часом мусульманського поста.

Для позначення мусульманської держави уживається термін  "халіфат" ("спадкоємство"). Більш того, сучасні автори приходять до висновку, що халіфат жодним чином не зводиться до індивідуального права або привілею окремої особи на заняття поста голови мусульманської держави, а являє собою певну функцію по здійсненню верховної світської (політичною) влади і підтримці віри на рівні релігійної общины[[23]].

Гуманізм як универсалізм, світський і релігійний, як одна з істотних характеристик мусульманського середньовіччя знайшов віддзеркалення в наступних роботах[[24]].

Шаріат (мусульманське право) органічно пов'язаний з ісламом, його ученням. Шаріат – це звіт релігійних і правових норм, складений на основі Корану і Сунни. Мусульманських священних перекладів, які містять норми державного, спадкового, кримінального і шлюбно-сімейного права.

Іншими словами, шаріат - це правові розпорядження, невід'ємні від теології ісламу, тісно пов'язані з його релігійно містичними уявленнями. Іслам розглядає правові встановлення як частинку єдиного божественного закону і порядку. Звідси норми шаріату, також мають божественне значення. Вони увібрали в себе не тільки правові норми, але і релігійний догматизм і мораль. Вони регулювали суспільні відносини, а з іншою визначали відносини мусульман з аллахом. Релігиозно- етичні початки шаріату знайшли своє відображення в своєрідності розуміння має рацію. У оцінці правомірної і неправомірної поведінки. Наголошується взаємозв'язок має рацію з теологією ісламу. Були розроблені норми, які містять також обов'язки. Вони визначають все життя правовірного мусульманина:

щоденне здійснення молитви

дотримання поста

правила поховання і тому подібне

Особливістю норм, які складають шаріат, є те, що вони застосовуються тільки до мусульман і у відносинах між мусульманами. Ранньому ісламу і шаріату були властиві норми, висхідні ще до суспільного устрою, утримуючі елементи колективізму, милосердя, неспокою про калік. Але в шаріаті знайшли своє відображення і уявленні про безсилля людини перед богом, про витікаючу звідси споглядальність і покірність. У Корані особливо підкреслювалася необхідність для мусульманина виявляти терпіння і утихомирення. У шаріаті закріпилися обов'язки мусульманина підкорятися халіфові і державній владі:  "Покоряйтеся аллаху і покоряйтеся посланцеві і тим, які мають владу серед вас"[[25]].

Однією з характерних рис середньовічного мусульманського права була його цілісність. Разом з думками про єдиного бога – аллаха – затверджувалася ідея єдиного правового порядку, який має універсальний порядок.

Мусульманське право на перший план висувало не територіальний, а конфесиональний принцип. Мусульманин, знаходячись в будь-якій іншій країні, повинен був дотримуватися шаріату, зберегти вірність ісламу. Поступово  з розповсюдженням ісламу  і перетворенням його в одну з основних релігій миру шаріат став своєрідною світовою системою має рацію.

Це сприяло затвердженню двох головних напрямів в ісламі:

ортодоксальний напрям – суннизм;

шиїзм.

Офіційною релігією Ірану є шиїзм. Дотримання первинних гідностей ісламу щодо одягу, особливо для жінок і дотримання інших громадських традицій вважається необхідним аспектом присутності в громадських місцях в Ірані.

Протягом священного місяця рамазан заборонено їсти, пити, курити у громадських місцях. У зв'язку з тим, що більшість людей мусульмани в цьому місяці в день не працюють більшість ресторанів і їдалень. У першій декаді місяця мохаррам. Особливо в дні трауру "Тасуа" (9 день мохарраму) і "Ашура" (10 день мохарраму), а також у день смерті Пророка і святих імамів, коли н арод дотримується трауру, проведення будь-яких святкувань категорично заборонено громадськістю.

Іранці - люди з хорошими манерами і протягом дня, крім тих випадків коли разом працюють в одному місці, зазвичай, скільки б не бачили один одного здороваються.

Під час діалогу намагаються більше використовувати ввічливі слова і коли просять зробити для них якусь роботу, спочатку вибачаються, а після завершення роботи дякують. Входячи у кімнату, під час їжі, коли хочуть сісти і в будь якому місці завжди з повагою ставляться до старших. Поступаються їм місцем. Іранці відомі своєю гостинністю, люб'язно відповідають на запитання іноземців, ставляться до них дуже уважно.

Аналіз наукової літератури про іслам показує, що дослідники пишуть в основному про ісламське віровчення, мусульман і  мусульманські країни. Найбільша кількість наукових робіт по цій темі була видана в 80-х рр. XX століття Інститутом сходознавства Академії Наук СРСР [ [26].[27]].

У роботах минулого століття розглядалися політичні аспекти ісламського віровчення. Проводився аналіз сучасних концепції джихаду, інтеграційних процесів на мусульманському світі, а так само дружніх взаємин між Іраном і СРСР [ [28];[29];[30]].

У 80-х роках ХХ сторіччя, співвідношенню філософії, релігії і політики в  державах Близького Сходу присвячені  монографічні роботи М.П.Мчедлова [[31]; [32]]. Цінними дослідженнями є публікації Н.В.Жданова і А.А.Ігнатенко [[33]; [34]]. Есхатология висловів пророка Мухаммеда зазвичай ув'язується з настанням Судного дня.

Велику увагу в есхатологічних одкровеннях привертають конкретні історичні факти, прийдешні природні катаклізми і геополітичні події, особливо поява Антихриста, пришестя Ісуса в Махді (на честь якого в Іраку названі бригади опору - армія Махді), пророцтва про неминучу битву народів, зібраних на Армагеддон, дані є також і в Біблії.

У даних релігіях затверджується лінійність часу і ідея історії. Основні фази історичного процесу складають гріхопадіння, прихід Месії, останній суд, воскресіння мертвих і відновлення райського стану. Можливо, що ці есхатологічні уявлення частково є запозиченнями із зороастризма. Не дивлячись на всі існуючі серйозні відмінності між релігіями, як пише Е.А. Торчинов, «абсолютно очевидно, що ці релігії є одним і тим же типом релігійності і знаходяться як в типологічному, так і генетичній спорідненості.. не може братися під сумнів факт пріоритетної ролі біблейських парадигм і релігійних параметрів, заданих саме біблейським, старозавітним одкровенням у всіх три вищеназваних религиях»»[[35]].

То ж стосується і культової сторони релігій, ритуально-культовий корпус є релігійними установами, системою символів і ритуалів, які забезпечують «розгортання» значень, проекцію доктрини, її драматизацію в ритуалі як сукупності «певних актів, що мають сакральний сенс і направлених або на відтворення того або іншого глибинного переживання, або на його символічну репрезентацію»[21].

 

 

Священні книги в Ісламі та стовпи віри

 

На основі трьох священних книг: Шаріат, сунна, карма будувалася все життя мусульманина від народження до смерті. Іслам вніс строгу регламентацію до всіх сфер життя.

Найважливішим джерелом шаріату вважається Коран (з араб. -  "читання вголос",  "повчання") – священна книга мусульман, яка складається з притч, молитов і проповідей, вимовлених Мухаммедом між 610 і 632 рр. Дослідники знаходять в Корані положення, запозичені з раніших правових пам'ятників Сходу і із звичаїв доисламской Аравії.

Спочатку пророчі прозріння передавалися в общині усно, по пам'яті. Деякі з них віруючі записували з власної ініціативи поки, нарешті, в Медіні по вказівці Мухаммеда не почали вестися систематичні записи.

Канонізування змісту Корану і складання остаточної редакції відбулося при халіфові Аліфі (644-656 рр.). Коран наказує арабам покинути  "звичаї батьків" на користь правил, встановлених ісламом. У самому Корані його правова значущість визначається таким чином:  "Отже, ми послали його як арабський судебник".

Коран складається з 14 розділів (сур), що розчленовують на 6219 віршів (аята). Велика частина цих віршів має міфологічний характер, і лише близько 500 віршів містять розпорядження, які відносяться до правил поведінки мусульман. При цьому не більше ніж 80 з них можна розглядати як власне правові (в основному це правила, які відносяться до браку і сім'ї), інші стосуються релігійного ритуалу і обов'язків.

У Корані виділяють декілька змістовних ліній:

- прославляння могутності аллаха, творця Всесвіту і людини;

- Коран про походження миру і людини;

- Коран про рай і пекло (эсхатология ісламу);

- Коран про пророків, праведників і мудреців;

- Коран про добро і зло, правила поведінки мусульман (соціальна етика ісламу)[38].

Іншим авторитетним і обов'язковим для всіх мусульман джерелом права була Сунна –  "священний переклад". Він складається з численних розповідей (хадисов) про думки і вчинки самого Мухаммеда. У хадисах також можна зустріти різне правове нашарування, яке відображає розвиток соціальних відносин в арабському суспільстві. З сунны також виводяться норми шлюбного і спадкового,  судового права, правила про раб і тому подібне Джерелом мусульманського права була Іджма, яка розглядалася як  "загальна згода мусульманської общини". Нарівні з Кораном і Сунной вона відносилася до групи авторитетних джерел шаріату. Практично Іджма складалася із співпадаючих думок по релігійних і правових питаннях, які були виражені прихильниками Мухаммеда або згодом найбільш впливовими мусульманськими теологами-правознавцями (імамом, муфтиями, муджатахидами).

Одним з найбільш спірних джерел мусульманського права, яке викликає гострі розбіжності між різними напрямами, був кияс – вирішення правових справ.  Згідно киясу правило, встановлене в Корані, Сунне або Іджме, може бути застосовано до справи, яка пряма не передбачено в цих джерелах має рацію.

Як додаткове джерело має рацію шаріат допускав і місцеві звичаї, які не увійшли безпосередньо до само мусульманського права в період його становлення, але що не суперечили прямо його принципам і нормам. При цьому признавалися правові звичаї, які склалися в самому арабському суспільстві (урф), а також у численних народів, скорених в результаті арабського завоювання або ж що випробували в пізніший час вплив мусульманського права (арати), зокрема у народів, які населяють нашу країну.

У Корані, Сунне, працях багатьох мусульманських богословів містяться положення, що мають політичний характер.

Основних обов'язків мусульманина іслам налічує п'ять: сповідання, молитва, пост, милостиня і хадж.

Принцип сповідання - центральний в ісламі. Щоб стати мусульманином, досить дотримати саме його, тобто урочисто вимовити фразу про те, що немає Бога окрім аллаха і Мухаммед пророк його. Тим самим людина стає покірною аллаху, мусульманином. Але, ставши ним, він повинен був дотримувати решту обов'язків правоверного[[36]].

Молитва - обов'язковий щоденний п'ятикратний ритуал, від якого можуть бути звільнені лише хворі, немічні і малі діти. Ті, хто не молиться п'ять разів на день, - невірні. Молитву належить здійснювати на зорі, опівдні, після полудня, при заході сонця і перед сном. Найчастіше її здійснюють індивідуально, рідше - групами, зазвичай в мечетях (не менше 40 чоловіків; жінки в мечетях не моляться). Там же по п'ятницях і в дні свят - урочисті богослужіння, якими керують поважані в ісламській общині керівники - імам ("що стоять попереду"). Перед молитвою правовірний зобов'язаний провести обряд очищення, обмивання (малого - що зводиться до миття рук, ніг і особи, і великого - у разі серйозної нечистоти, що частіше стосується жінок і зводиться до повного обмивання всього тіла). Якщо немає води, наприклад в пустелі, можна очиститися піском. Молитву здійснюють в одязі, в чистому місці (поза кладовищами, бійнями, відхожими місцями і т. п.), на спеціальному килимку і звернувшись у бік мекки.

Перед здійсненням молитви слід обов'язково заявити (вголос або про себе) про свій намір зробити молитву, бо намір що-небудь зробити в ісламі взагалі і в мусульманському праві зокрема означає дуже багато. В даному випадку, при молитві, воно як би настроює на певний лад, готує до урочистого моменту спілкування з аллахом. Що потім молиться стоячи здіймає руки, вкладаючи одну в іншу, сідає, знову встає і здіймає руки догори. Після цього він опускається на коліна і здійснює земний уклін, потім підводиться на колінах і знов кланяється, супроводжуючи всі ці дії невиразним мимренням формули сповідання віри і першою суры Корану, рідше - інших молитовних текстів. Як правило, мусульманин під час молитви аллаха ні про що не просить.

Під час кожної з п'яти щоденних молитов мусульмани повторюють такого роду молитовний ритуал (ракат) по два, а то і три-чотири рази. По п'ятницях кількість ракатов зростає, а під час поста досягає часом двадцяти. Окрім п'яти обов'язкових щоденних молитов, правовірні здійснюють і додаткові - за померлих, з нагоди вступу до браку, народжень дитини, важливого підприємства або почину. Молитви такого роду зазвичай здійснюються у присутності імаму або іншого знавця ісламу; мається на увазі, що той, що молиться просить аллах про сприяння, чекає його благословення, сподівається на його захист.

Пост. У мусульман лише один головний і обов'язковий пост, та зате він триває цілий місяць (рамазан, рамадан). Впродовж місяця все, окрім малих дітей і хворих, зі світанку до заходу сонця не мають права ні є, ні пити, ні тим більше розважатися, палити і тому подібне Після заходу і перед сходом сонця вони їдять і п'ють вельми помірно, і потім знову настроюються на благочестивий лад, висловлюючи намір постити і віддати свої думи аллаху. В кінці дня, перед заходом, мусульмани знову дякують аллаху, і лише після цього можуть звернутися до земної їжі.

За дотриманням поста стежать строго. Він починається з появою молодого місяця місяця рамазану по розпорядженню каді (ісламський суддя). А оскільки мусульманський місячний рік має всього 354 дні і місяці ісламського календаря змінюють один одного, незважаючи на сезон року і прийняте на сучасному світі літочислення (чому ісламський календар не співпадає із загальноприйнятим - за мусульманським календарем зараз XV століття, хоча починається він з 622 р.), пост може доводитися не тільки на короткі дні зими, але і на довгі жаркі дні літа, та ще співпасти з важкими польовими роботами. Але закон невблаганний: правовірні зобов'язані з ранку до вечора працювати без їжі і краплі води, причому за порушення покладені суворі покарання. Від поста звільняються лише мандрівні, да і то із зобов'язанням відшкодувати дні поста в інший час.

Окрім рамазану мусульмани постять і в інший час -по обітниці, у разі засухи, в порядку відшкодування за пропущені дні рамазану. Не можна постити (поза рамазаном) в п'ятницю, суботу і воскресіння. Від поста іноді можна відкупитися (особливо хворим і старим) пожертвуванням додаткової милостині. В дні поста мусульмани особливо ретельно моляться, а в рамазані до п'яти щоденних молитов додають шосту, теж вечірню, з 20 ракатами, найчастіше під керівництвом імаму.

Кожен імущий зобов'язаний раз на рік ділитися своїми доходами, виділяючи частину їх як милостиня на користь бідних. Милостиня збиралася спеціальними складальниками, її нерідко роздавали в дні свят натурою (у формі участі неімущих в бенкетах і т. п.). Окрім обов'язкової милостыни-закята, що сприймалася як очисний ритуал для імущих і що обчислювалася зазвичай в декілька відсотків їх річного доходу, існувала і додаткова милостиня (садака - добровільний дар), що виражалася у вигляді подяки окремим особам, подаяння убогим дервішам, дарувань на богоугодні потреби - будівництво мечетей, шкіл, лікарень (іноді у формі дарування нерухомості - вакуфа).

Хадж - п'ятий і останній з обов'язкових стовпів віри, причому найменш обов'язковий зі всіх. Вважається, що кожен здоровий мусульманин разів в житті може відвідати святі місця в мецці і поклонитися Каабе[[37]]. Але оскільки практично це здійснити було нелегко, хадж для правовірних був справою честі, престижу. Багато хто прагнув виконати цей свій борг, хоча не багатьом вдавалося добитися цього. Щорічно в середньому близько 70 тис. правовірних (останніми роками - набагато більше) прибуває до мекки в дні великого жертвопринесення аллаху (у інші дні хадж не зараховується): вони делжны відвідати святі місця в мецці, Медіні і Єрусалимі, семикратний обійти Каабу і поцілувати її чорний камінь. Крім того, кожен паломник приносить жертву. Що лише зробили весь обряд паломники отримують право носити почесне найменування ходжі[[38]].

До п'яти стовпів ісламської віри нерідко додають ще одні -шестой, священну війну проти невірних (джихад або газават). Така війна теж була священною заповіддю правовірних. Це не означає, що всіх немусульман завжди знищували. У ісламських країнах проживали немало іудеїв, християн і інших невірних, таких, що платили всі покладені податки і лише декілька обмежених в їх цивільних правах. Мова про газават йшла переважно в роки військових дій, в періоди різкої ворожнечі і особливо в умовах національно-визвольних воєн. В цей час війна проти невірних ставала священною заповіддю, причому участь в ній звільняла від всіх гріхів і забезпечувала правовірному у разі його загибелі в бою місце в раю, що завжди надихало воїнів-мусульман. Своїми ратними успіхами і звитяжним просуванням в перші століття ісламу араби були багато в чому зобов'язані саме цьому священному принципу. І тут свою роль грав не тільки фанатизм, але і фаталізм, тобто переконаність в тому, що доля кожного зумовлена аллахом заздалегідь, що її все одно не обійти (чому бути - того не минути) і що тому нічого боятися, можна сміливо йти в бій, особливо за праву справу.

Щоб правовірні за своїми поточними справами не забували про час молитви, в містах і селах споруджуються високі мінарети при мечетях, а служителі-муедзини гучними голосами сповіщають про те, що час молитви наступив. Якщо молитва здійснюється в мечеті, що прийшли туди зобов'язані зробити обмивання в спеціальному басейні з проточною водою, встановленому у дворі. При молитві в мечеті всі стають обличчям до спеціальної нише-міхрабу, вказуючій сторону мекки, і здійснюють ракатії, повторюючи всі рухи імаму, що стоїть попереду них (теж обличчям до мекки).


 

РОЗДІЛ 2.  ОСНОВИ ІРАНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ, МИСТЕЦТВА

 

2.1. Архітектура і образотворче мистецтво Ірану

 

  Пам'ятники мистецтва на території І. сходять до якнайдавніших епох. Від неоліту збереглися залишки землеробських поселень з глинобитними і сырцовыми будинками із слідами стінних розписів, кістяні і теракотові фігурки людей і тварин, розписна неполивна кераміка, зооморфні судини, циліндровий друк (5—4-і тис. до н. э.; Тепе-сиалк поблизу Кашана, Сузи, Талі-бакуї поблизу Персеполя). У 3—2-му тис. до н.е. на Ю.-З. І., у державі Елам, розвивається мистецтво, близьке культурі Двуречья.

Всім відома найбільш яскрава, надзвичайно виразна форма, вживана в ісламській архітектурі. По цій формі ісламську споруду безпомилково відрізняють від неісламської. Вона є скульптурним символом ісламу, який в першу чергу характеризує ісламське мистецтво при знайомстві з ним людей. Сама по собі форма є стрілчастою аркою, увязнену в квадратне або прямокутне обрамлення і називається портал або пештак (якщо вона при вході в релігійну будівлю). Інше її назва айван. Айван (араб.), эйван (перс.) – склепінчасте приміщення у формі глибокої ніші або залу без передньої стіни – склепінчастий айван. Може бути відкритий на фасад (зазвичай айван входу), або у внутрішній двір [[39], с. 77]. Ця форма активно застосовується в іранських (айванних) мечетях .

В. Л. Вороніна називає цю форму недомовленою і пише про те, що вона врівноважується архітекторами Сходу мінаретом [[40], с. 100]. І справді – форма виглядає украй нелогічно. Недомовленість її виявляється в характері контура ліній, які сприймаються людиною як значення. А.А. Барабанів характеризує цю форму таким чином: «квадрат, об'єднаний з аркою, є ускладненою формою, що провокує розрив ритму, лінії, рівня і що запрошує до пошуку руху, зміни, нової рівноваги» [[41], с. 112].

«Завдяки ассиметричности простори буття переживається, перш за все, як вертикальність» [[42], с. 27].

Істоки квадратно-прямокутної форми логічно тягнуться від Кааби. Здавалося б, форма пояснена з погляду символіки: квадратний портал – Кааба, а стрілчастий вхід – це вхід в інший сакрально-духовний простір. Проте таке пояснення символічного значення не вичерпує інтересу до цієї форми. Цю форму бачать не тільки мусульмани, але і решта всіх людей, тому нас цікавлять в першу чергу загальні принципи сприйняття форми і її співвіднесена з суттю ісламського віровчення.

Сама по собі форма не володіє активним зарядом руху. У багатьох віруваннях квадрат, куб символізують землю через свою стійкість, нединамічність, статичність. А.А. Барабанів називає цю фігуру антидинамічною, символізуючою зупинку, застигання [41, с. 112]. І справді: стрілчаста арка, що несе ривок вгору, зупиняється квадратною формою (рис.4). Вона як би затискається, потрапляє в «лещата» статики, в полі непереборної статичної сили, яку несе квадрат. Вертикальний ривок зупиняється вверху довгою горизонтальною лінією – рух вгору уривається.

Але для чого тоді показувати це погашення прагнення вгору? Для чого це демонструвати як символ? Можливо, для того, щоб показати приклад покірності. Іслам в перекладі з арабського означає «покірність» [[43], с. 5]. Така форма як не можна краще виражає взаємодію людської, земної суєти і всеосяжного вічного космічного порядку. Таким чином, через приклад зіставлення динамічної і статичної форми, в якому перемагає статика, демонструється ідея «покірності».

Крім ідеї покірності ми можемо однозначно сприйняти ідею «заборони руху вгору» просто як знак. У такому разі виникає питання: якщо формі забороняється рухатися вгору, то куди вона може рухатися і рухається? Відповідь очевидна і логічна – це горизонталь. Вертикаль не в пріоритеті, в пріоритеті горизонталь. А.А. Барабанів називає арку в квадраті якнайкращою формою для здійснення переможного ходу [41].

Крім того, що в даній формі переважає статика, що «погасила» рух вгору, логічно з'являється горизонтальний.

Статика не закінчується тільки на погашенні вертикального руху, форма квадрата перенаправляє рух з вертикального в горизонтальне. Перш за все, необхідно відзначити «жорстку» горизонталь над стрілчастою аркою, вона задає вертикальний «стоп» і горизонтальний напрям, вона переважає у формі порталу, вона є головною, вона приймає і витримує динамічний «удар» знизу від стрілчастої арки.

Сам портал в архітектурі у багатьох випадках має досить глибоке арочне поглиблення, яке створює відчуття товстої і могутньої конструктивної форми. Форма може бути охарактеризована як «приземиста». Заборона руху вгору у формі квадрата порталу починає здійснювати горизонтальне повідомлення. Два таких порталу – айвана, поставлених один проти одного, здійснюють горизонтальний зв'язок, стаючи елементами, об'єднаними в архітектурний ансамбль, вони як би акцентують горизонтальну вісь, напрям на мекку.

Горизонталь в ісламі має визначальне значення. Будь-який мусульманин п'ять разів на день звертається у бік арабського міста мекки і молиться аллаху [[44], с. 212].

Для всіх мусульман миру це місто і мечеть Аль Хаарам з Каабой і чорним каменем є к би точкою відліку [[45]]. Виражаючись по-іншому, Каабу можна назвати «полюсом ісламу» [[46]13].

Для підтвердження висловленій ідеї про систему духовних координат, можна привести затвердження Е. Фрома про те, що людині необхідна за своєю природою якась система цінностей, ціннісних орієнтацій [[47]]. Такими системами Е. Фром називає самі різні системи, з яких ми виділяємо систему духовних координат ісламу. Таким чином, в першу чергу можна пояснити приземистість архітектури ісламу і горизонтальну спрямованість: вектор напряму відправлення молитви (кибла) «тягне» за собою і архітектуру. Кааба це не просто релігійний центр ісламу, це точка відліку системи духовних координат ісламу, яка задає глобальний, горизонтальний, релігійний вектор відправлення молитви.

У цьому сенсі, горизонталь логічніша, ніж однозначно сприймана візуально в традиційних ісламських формах. Це не дивно тому, що напрям на мекку був вибраний пророком Мухаммедом штучно. Спочатку киблой був Єрусалім, потім пророк змінив напрям на мекку [[48], с. 81]. Таким чином, горизонталь в ісламі створена штучно. Тому при візуальному аналізі ісламської форми не можна стверджувати, що в ній присутній такий же горизонтальний напрям по своїй силі, як у вертикальній динаміці окремо узятої стрілчастої арки. Швидше, можна говорити про ідею зупинки вертикального руху, в першу чергу ідеї «покірності»: контраст вертикальної динаміки і статичної форми, в якій беззастережно перемагає статика і виникнення передумов до горизонтальності.

Сама ж горизонтальність найяскравіше виявляється в співвідношенні даної форми (і не тільки її, а всього комплексу релігійної споруди ісламу) з мінаретами. Як було відмічено В.Л. Вороніной, форма порталу отримала логічне завершення у вигляді мінаретів. Дійсно, дивлячись на таке завершення, можна подумати, що вертикализм все-таки «прорвався» через статичне поле квадрата. Зухвалий динамізм мінаретів несе в собі свободу від уз горизонтальності. Проте мінарети в співвідношенні з могутньою скульптурною формою порталу виглядають як тонкі прутики, наприклад, в мечеті в Ісфагане, і несуть більше декоративний характер (мал. 1). Порівняно з ними портал набуває ще більшої візуальної потужності.Таке співвідношення об'ємів – задумка архітекторів Сходу, вони прагнули до таких суперечностей, чудово знаючи, якими засобами можна досягти огрядності і приземистості, а якими – зльоту і стрімкості. Арсенал композиційних засобів архітекторів був надзвичайно широкий. Протилежні полюси відчуваються ними дуже тонко.

Таким чином, виходить, що прагнення вгору в порталі з мінаретами здійснюється двічі, але при цьому ясно відчувається головна роль горизонтального напряму за рахунок потужності прямокутної портальної форми. У портальній формі використовувалися мінарети не завжди. Зазвичай тільки головний портал мав мінарети для визначення киблы (напрями на мекканскую Каабу). Сама ж портальна форма без мінаретів, як вже було сказано, схильна до виявлення горизонтального повідомлення з іншими подібними айванами.

Виходячи з розглянутого, необхідно відзначити, що портальна форма ісламу містить в собі складне прочитання. Вона сприймається людиною як нелогічна, проте цілком відображає суть ісламського віровчення і тому активно застосовується повсюдно в ісламській архітектурі[49].

Традиційними залишаються іранські ремесла – художня мініатюра, гончарне виробництво, килимоткацтво і виготовлення срібних виробів – найширше представлені в Ісфахане, Ширазе, Тебрізі.

У 18—19 ст. занепад економіки викликав різке скорочення будівництва. Житлові і утилітарні споруди (ринки, караван-сараї, лазні, водосховища), що будувалися, зберігають своєрідність форм. Національним традиціям продовжують слідувати ковроделие, кераміка, художня обробка металу. Набувають поширення «каламкари» (декоративні набивні тканини-килими з лубковими зображеннями), жанровий і релігійний живопис лубкового характеру. Як результат знайомства з європейським мистецтвом виникає живопис аквареллю і масляними фарбами (твори Сани оль-Молька, Махмуда Мальок ош-Шоара). Продовжує розвиватися мініатюрний живопис (Лотф Алі).

  Серйозні зрушення в архітектурі і образотворчому мистецтві Ірану відбулися в 20 ст. З'явилися нові типи споруд (будівля університету в Тегерані, 30-і рр., архітектор А. Годар). Житлові і суспільні будівлі, мости, гідротехнічні (дамба на р. Сефідруд) і промислові споруди будуються із застосуванням залізобетонних конструкцій, скла, металу.

Починаючи з 50-х рр. будівництво в І. набуває особливо широкого розмаху: зводяться урядові і меморіальні будівлі, готелі, лікарні, школи (будівля сенату в Тегерані, 1959, М. Фороуги, Х. Гиаї. Видатною памяткою архітектури є готель Хилтон поблизу Тегерана, 1962, ті ж архітектори спроєктували: госпіталь Реза-шаха в Мешхеде, 1965, Х. Гиаї і ін.).

Іранські архітектори об'єднують в своїх спорудах сучасні архітектурні принципи і національні традиції, зокрема Х. Сейхун — автор мавзолеїв Ібн Сини в Хамадане, 1952, Надір-шах в Мешхеде, 1961,  та павільйону-ротонди над могилою Омара Хайяма в Нішапуре, 1963).

 У сучасному містобудуванні Ірану берали участь радянські архітектори: у 40 км. від Ісфахану збудовано металургійний завод і новий р. Аріашахр, спірально-радіальний в плані (проект 1969—70, архітектор А. І. Мелік-пашаєв і ін.).

  З початку 20 в. розвиваються скульптура, живопис і графіка (особливо книжкова ілюстрація і рекламний плакат) європейського типу; набувають поширення жанри портрета і пейзажу, політична і побутова тематика. Шлях реалістичного мистецтва вибрали художники Кемаль оль-Мольк (заснував школу живопису і творення в Тегерані, 1920), Хасан Алі Вазірі (живописець і скульптор), Мох-сен Мокаддам (живописець), Абулькасим Садеги (скульптор) та ін. Художники реалістичного напряму присвячують свої твори життя трудового народу (картини «Сільське джерело» Абдолла Амері, «Жінка з дитиною» Лейлі Матін Дафтарі, гравюри Хушенг Пезешк-нія), рідній природі (пейзажі Хосейна Мехджуді), боротьбі за мир (Реза Месах і ін.). Мініатюристи (Хосейн Бехзад і ін.) прагнуть відродити традиції старих майстрів. Значний розвиток отримують різні модернистические течії (Бехджат Садр, Ашот Мінасян, Ахмед Ісфандіарі і ін.). У декоративно-прикладному мистецтві зберігаються традиційні види. У 1959 в Тегерані заснована Вища школа декоративних мистецтв. Художники, що групуються навколо неї, ставлять своєю за мету освоєння традицій мініатюри, каліграфії, кераміки, ковроделия, створення національно-самобутніх творів. Головні галузі народного мистецтва — інкрустація деревом, перламутром і кісткою, чеканка по металу (центри — Ісфахан, Шираз)[50].

Революція сприяла розвитку нових напрямів в літературі і живописі. Після 1979 творіння заборонених при шаху письменників і поетів сталі доступні для широких мас населення. З'явилися нові популярні письменники – Мехшид Аміршахи, Ісмаїл Фассих і Мохсен Мекмельбар. Проте діє цензура, яка забороняє твори, що мають антирелігійну спрямованість. Список не дозволених до продажу і розповсюдження в Ірані книг включає як західних, так і іранських авторів.

Після 1979 реалізм і релігійні мотиви зберегли свої провідні позиції в живописі. У архітектурі при зведенні багатоповерхових будівель в містах переважає космополітичний стиль, але при споруді невеликих житлових і службових будов заохочуються національні мотиви. Традиційні іранські ремесла – художня мініатюра, гончарне виробництво, килимоткацтво і виготовлення срібних виробів – найширше представлені в Ісфахане, Ширазе, Тебрізі.

Максимальне використання в сучасній цивільній архітектурі Ірану (як, втім, і інших країн) традиційних принципів та форм є історично виправданим та архітектурно-композиційно ефективним. Це положення не виключає, що сучасні темпи та характер будівельних робіт вимагають певних змін у використанні традиційних матеріалів, змін, пов’язаних переважно із пристосуванням їх до завдань індустріалізації будівництва (перехід від цегляної кладки до монтажа великих блоків, доповнення традиційних металевих лінійних конструкцій, збірними залізобетонними, розробка збірних панелей перекриттів заснованих на традиційних склепіннях тощо).

2.2. Розвиток мовознавства та літератури в Ірані

Іран — багатонаціональна держава. Перси складають більшість населення країни. Понад 70 % населення відносяться до іранських народів — представників іранської групи індоєвропейської сім'ї мов, що походять від арійських племен, які мігрували в Іран з Центральної Азії. Перси та іранські народи складають 61 % населення, азербайджанці — 24 %, курди — 7 %, араби — 3 %, белуджі і туркмени — по 2 %. Крім того, присутні національні меншини (1%) вірмен, черкесів, ассірійців і грузин. В Ірані мешкає понад 200 тисяч вірменів. Найбільше їх зосереджено у Тегерані, Ісфагані і Азербайджані.

 Мовознавство в Ірані має багату лексикографічну традицію. Персидські рукописні тлумачні словники відомі з 11 ст.

Російський акад. К. Г. Залеман в одній зі своїх робіт (1888) поміщає анотований хронологічний покажчик персидських тлумачних словників, що включає 161 назву. Іранський учений С. Нафіси в передмові до словника «Фархангнамейе фарсі» («Персидська енциклопедія», 1940) згадує 202 тямущих словника, багато з яких йому були недоступні. Першим словником мови фарсі-дари (спільна літературна мова персів, таджиків і деяких інших ираноязычных народів в 9—15 вв.), мабуть, слід  враховувати словник, що не зберігся, Абу Хавса Согді, що жив на рубежі 9—10 вв. Якнайдавніший тлумачний словник, що зберігся, — «Лугате фурс» Асаді Туси (11 ст.), всі списки і видання якого, мабуть, не цілком тотожні оригіналу. Із словників, що з'явилися в подальші століття, найбільш значні: тямущі — «Тохфат ос-саадат» Махмуда ибн шейха Зія-од-діна Мохаммеда (16 в.), «Маджма оль-форс» Мохаммеда Касима Сорурі Кашані (17 в.), «Фарханге Джехангирі» Хосейна Інджу (17 ст.), «Борхане катові» Мохаммеда Хосейна ибн Халафа Тебрізі (17 в.), «Гияс оль-логат» (складений в Індії в 1827), «Фарханге Анандрадж» Мохаммеда Падшаха (19 ст..); перекладні двомовні — арабсько-персидські відомі з 11 в., персидсько-турецькі — з 15 в., французько-персидські — з 19 в. тощо.

 Один з якнайдавніших арабсько-персидських словників — «Мугаддімат аль-адаб» — складений в 12 в. вихідцем з Хорезма Абулькасимом-мухаммадом аз-Замахшари. У сучасному Ірані видані або продовжують видаватися тямущо-енциклопедичні словники А. Деххода и М. Моїна, тлумачні словники А. Нафіси, Х. Аміда, різні двомовні, термінологічні і інші словники. Серед відомих з 15 в. лексико-граматичних передмов до тлумачних словників, що є спробами складання нормативних граматик перської мови, заслуговує уваги «Фарханге Джехангирі» Хосейна Інджу, яку і слід рахувати одним з основоположників персидської нормативної граматики.

Перська народна література якраз і подає багатий матеріал для відповідей на питання, у якому ж зв'язку стоять між собою «Книга тисячі й однієї ночі» та «Океан сказань» Сомадеви, твір такої ж величини, проте епічного характеру, що, як відомо, увібрав у себе повністю «Двадцять п'ять розповідей ветали», вплив якої на згадані літератури проступає чи не найрельєфніше. І «Про Маданасундарі, яка надто квапилась», і «Про вірну своєму слову Маданасену» дозволяють говорити, що вони є прототипами «Міста мертвих», «Оповіді про юного царевича, пері та три загадки» чи «Оповіді про туркмена, скарбовише, сліпого верблюда й суддю». Сама ж індійська література пропонує багато розгадок «химерним» та чудним оповідям, уже тоді малозрозумілим перському читачеві: так, оповідка «Про теслю, золотаря та аскета» з «Tyгi-наме», улюблена в перській народній літературі, завершується несподіваною кінцівкою: суперечка про те, кому належатиме красуня, враз припиняється, бо «раптом у дереві утворилася велика тріщина, а всі одежі, прикраси та коштовності, шо були на жінці, впали на землю. Жінка ввійшла в тріщину, і тріщина зразу ж стулилася...» Іще ближче до розгадки стоїть «Місто мертвих», яке вже виразно натякає нам на «Царя Яшаскету і його міністра Дір-хадаршина»

Поряд з чарівними, фантастичними оповідями побутового характеру, суто перськими за змістом та міфологією (щоб у читача не склалось враження, буцім перська народна література - самі індійські мотиви, що це тільки перелицювання на свій лад відомих сюжетів), у збірники залюбки включались і зразки агіографічної літератури - мусульманські легенди та перекази про подвиги членів сім'ї пророка, про людей святих та божих праведників. «Шейх Санан та володар джинів» - поширена на Сході легенда про перехід шейха у християнство, яка у даному випадку сама по собі не відіграє вирішальної ролі, слугуючи лишень об'єднуючою рамкою не пов'язаних між собою оповідей. Видається цікавою й маловідома «Пригода, що скоїлась у мединській мечеті»: у мусульманських переказах повелитель правовірних Алі, так як і Хизр, Іса, Ільянс, Ідріс, наділяється незвичайними здібностями, а часто й чудодійною силою, подібно трактується він і в народному ісламі.

  В середині 20 ст. починається систематична розробка проблем походження перської мови, взаємовідношення літературної мови і діалектів, іншомовних впливів і збереження «чистоти» рідної мови, етимології, галузевої термінології, питань орфоепії і орфографії і так далі В сучасному І. вивчаються проблеми, пов'язані з древнеиранским мовою, історією перської мови і діалектологією (І. Пур-давуд, Мохаммед Таги Бехар, Забіхолла Сафа, М. Моїн, Парвіз Натель Ханларі, Ехсан Яр Шатер і ін.), розширюються дослідження по граматиці і лексикології (М. Моїн, А. Хомаюн-фаррох, А. Каріб, Парвіз Натель Ханларі, М. Мінові, М. Ехтіяр і ін.), проводиться значна робота по публікації і лінгвістичному коментуванню історичних і літературних пам'ятників, вивчаються мова і стиль іранських класиків (М. Шафії, М. Бехар, М. Моїн, С. Нафіси, М. Мінові і ін.), а також питання викладання перської мови в різних країнах.

  Підготовка мовознавчих кадрів ведеться на літературних факультетах Тегеранського, Тебрізського, Мешхедського і ін. університетів. Спеціальної лінгвістичної періодики немає. Наукові журнали літературних факультетів друкують статті мовознавчого характеру. Лінгвістична тематика представлена також в суспільно-політичному і літературному журналі «Сохан» (з 1943) і деяких інших періодичних виданнях

Вже стародавня і особливо середньовічна іранська література є загальним надбанням народів, що говорять на мовах іранської групи (перси, таджики, афганці, курди і ін.), багатьох тюркоязычных народів (узбеки, туркмени, азербайджанці, турки), деяких народів Індостану. Всі вони неодноразово входили до складу загальних державних утворень, а мова фарсі (фарси-дари) в певні періоди історії була їх основною літературною мовою. Тому в розвиток стародавньої і класичної іранської літератури такий же істотний внесок, як і перси, складові основне ядро населення сучасного І., внесли таджики, а також азербайджанці, індійці, турки і ін. Іранську літературу класичного періоду (9—15 вв.) часто називають персидсько-таджицькою літературою.

Перська мова, література, іранська культура і цивілізація є основними показниками і важливими елементами індивідуальності Ірану протягом усієї історії його існування. Мова народів Ірану - перська. Вона вважається гілкою індоєвропейських мов і продовженням давньоперської і середньоперської мов. Давньоперська мова була поширеною мовою періоду Ахаменідів і зафіксована у клинописних написах. Середньоперська мова яка була продовженням давньоперської, поширилася в період Ашканідів (парти) і Сасанідів. Тоді користувалися пехлевійською писемністю. Фарсі-є дарі (дарбарі) - офіційна чи перська після ісламу також е продовженням середньоперської мови. Нинішня перська писемність створена на основі арабської.

Культура і цивілізація Ірану з давніх часів і до наших днів вважаються однією з важливих і блискучих культур світу. Література, створена перською мовою, а також культура і мистецтво, поширення і передавання яких узяла на себе перська мова, мають таку силу і дивовижну витонченість, що протягом історії була не лише мовою і культурою усіх племен-завойовників Ірану, але й розчинила їх у собі таким чином, що вони надавали серйозної уваги мові і літературі і стали поширювачами цієї культури. Потім після ХVІІ відомі поети і письменники Європи опинилися під впливом цієї мови і культури, що стало причиною збільшення їх прихильників у світовому масштабі. Так, сьогодні знайдеться мало мов, на які б не перевели усі чи, принаймні, частину творів Фердоусі, Хайяма, Хафеза, Сааді, Моулаві.

Розвиток і удосконалення ерфану (містики) у літературних творах перською мовою дійшло такого ступеня витонченості і краснобайства що притягує до себе будь-якого читача. Відображення питань людської духовності, душі, моралі, зв'язку людини з аллахом і оточуючим світом і також його зв'язки з собою, описи особистих почуттів і емоцій дивної краси були основними напрямами іранської літератури. Тому неможливо знайти у творах поетів, які писали перською, неоспівані почуття, незрозумілі описи ніжного і живого сприйняття в рамках літератури.

Ознаки перської мови і літератури можна побачити в історичних творах Азіатського культурного регіону, починаючи з палаців і фортець Індії, Середньої Азії і до Кавказу, берегів Середземного моря і навіть в рукописах мусульман Східної Європи. Навіть чимало слів, що відносяться до культури ісламу в неарабських країнах Азії і Східної Європи увійшли в ці мови з перської. Такі слова як кетаб-хане (бібліотека), намаз (молитва), рузе (піст) тощо, які іранці утворили замість арабських термінів, поширені у більшості цих регіонів. Все це демонструє роль перської мови в поширенні культури і духовності в цих важливих регіонах.  На початку 19 в. з'являється жанр прозаїчних путніх записок і мемуарів, що познайомили іранського читача з життям і соціальним пристроєм європейських країн і підготували становлення нової іранської прози (наприклад, «Щоденник Мірзи Салех-бека Ширазі», 1807).

  Велике значення для розповсюдження просвітницьких ідей мали переклади в 1874 комедій видатного азербайджанського просвітителя М. Ф. Ахундова. Вплив творів Ахундова простежується в творчості Мірзи Мальком-хана (1833—1908), в публіцистичному романі «Подорож Ібрахим-бека, або Жаль його любові до батьківщини» (1905—08) Зейн-оль-абедіна Мерагєї (1838—1910), в просвітницьких творах Талібова (1855—1910), в тих, що публікувалися в газеті «Сурі Есрафіл» («Труба Есрафіла») памфлетах і фейлетонах Алі Акбара Дехходи (1879—1956).

  В період Іранської революції 1905—11 і національно-визвольного руху 1918 - 1921 глашатаєм демократичних ідей стає сатирична поезія, тісно пов'язана з публіцистикою. Вона представлена творчістю Алі Акбара Дехходи, Адіб оль-Мемалека Фарахані (1861—1917), Маджада оль-Эслама Кермані (1871—1924), Мохаммеда Таги Бехара (1886—1951), Ирадж-мірзи Джелаль оль-Мемалека (1874—1926), поета і музиканта Абуль-касема Арефа Казвіні (близько 1882—1933). Антиколоніальною і антифеодальною спрямованістю відрізняється творчість Мохаммеда Фаррохи Йезді (1889—1939) і Мірзаде Ешки (1894—1924) — поетів, що стали жертвами феодальної реакції. Соціалістичні ідеї знаходять вираз в творах Абольга-сема Лахуті (1887—1957; з 1922 жив в СРСР). В кінці 1-ої світової війни в Тегерані було створено Літературне суспільство Ірану (в кінці 30-х рр. перейменовано в суспільство мудрого Низами), основними органами якого стали журнали «Данеш-каде» («Копіще знань», 1918—19), Мохаммеда Таги Бехара і «Армаган» («Гостинець», видавництво з 1920) Вахида Дастгарді (1879—1943). Зростання національної самосвідомості і пробудження інтересу до минулому країни сприяли становленню жанру історичного романа, що спочатку ще продовжував традиції дастана: трилогія «Шамс-о-тогра» (1910) Мохаммеда Багера про монгольське владицтво в Ірані, «Любов і влада» (1919) Шейха Муси Натарі про Кіру Великому, «Повість про старовини» (1921) Хасанхана Баді, романи Санатізаде Кермані, відомого також як автора соціальної утопії «Збори божевільних» (1924—25). Зачинає жанру сучасної реалістичної розповіді виступив автор збірки «Були і небилиці» (1921—24, русявий. пер. 1935) Сєїд Мохаммед Алі Джамалзаде. Спад революційного руху на початку 20-х рр. і посилення репресій зумовили песимістичне забарвлення більшості перших соціальних романів: «Страшний Тегеран» (1921—24, русявий. пер. 1934—36) Мортеза Мошфега Каземі (р. 1887), «Людина» (1925), «Похмуре життя» (1931) Аббаса Халілі, «Шахрназ» (1926) Яхьі Доулатабаді, «Хома» (1927), «Зіба» (1930) Мохаммеда Хеджазі (р. 1896), «Фарангис» (1931) Сайда Нафіси (1895—1966). Духом безвихідності пройнята соціальна повість «Похмуре життя трудівника» (1926, в русявий. пер. «Селянська частка», 1931) Аліхана Ходададде.

  30-і рр., відмічені посиленням диктатури Реза-шаха, в історії літератури Ірану, та отримали найменування «чорного періоду» («доурейе сиях»). У поезії відроджується жанр касиди — панегірика на честь розділу династії.

Багато поетів вимушено удаватися до псевдонімів, іносказання (зокрема, поетеса Парвін Етесамі, 1907—1941). Певною реакцією на офіційну літературу тих років з'явилися шукання в області поетичної форми. Поет Німа Юшидж (1895—1961), що виступив проти канонів традиційної системи поезії аруз, став таким, що зачинає вільного вірша (ше’ре ноу).

Тоді як історичні романи набувають вірнопідданського забарвлення (Мірза Хайдар Алі Кермані, Хосейн Рокнзаде Адаміят), в соціальних романах зображається переважно життя вищого суспільства: натуралістичні романи «Нічні і денні розваги» (1932), «Прекрасне із створень» (1934) Мохаммеда МасДругие работы по теме: