Contribution to International Economy

  • Організація автобусних туриських маршрутів

Організація автобусних туриських маршрутів

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРІВ

1.1.Основні поняття і класифікація автобусних турів…………………..4

1.2.Методологічні основи організації автобусних турів………………..6

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ

2.1.Сучасний стан автобусного туризму………………………………..15

2.2.Переваги та недоліки автобусного туру…………………………….20

 

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ

3.1. Розробка автобусного туру по Європі "Салют Європа"…………..22

3.2.Розробка автобусного туру  міжнародного  дитячого - юнацького      «фестивалю – конкурсу "ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ"…………………………..25

 

Висновок…………………………………………………………………..32

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..34


ВСТУП

 

Туризм на початку XXI століття характеризується як один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування.

Світова туристична індустрія пережила справжній бум у ювілейному 2000 році та утримує темпи зростання кількості туристів і надходжень від туристичної діяльності в наступних роках XXI століття.

Туризм походить від французького “tourisme” – прогулянка подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом за межі постійного проживання ; один з видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими , пізнавальними , спортивними та культурними розважальними цілями. В міжнародній практиці до туристів відносять осіб, які тимчасово і добровільно змінили місце проживання з будь – якою метою, крім діяльності, яка винагороджується в місці тимчасового перебування.

Туризм залежно від мети подорожі поділяється на спортивний, пізнавальний (екскурсійний), діловий, любительський (мисливський, рибальський) , релігійний та інші; залежно від засобів пересування пішохідний, лижннй, автобусний, автомобільний, авіаційний, велосипедний, водний, залізничний, комбінований.

Розробка і дослідження  питань розвитку туризму в аспекті організації автобусних туриських  маршрутів є важливим,  не тільки через практичну значущість проблем, що торкнулися, але і унаслідок їх недостатнього наукового опрацьовування. Розвиток туризму в Україні є пріоритетним напрямом в економіці країни, яке приводить до посилення розвитку туристських фірм на внутрішньому ринку, що і послужило основними причинами вибору теми справжнього дослідження.

Мета дослідження полягає в вивченні організації автобусних маршрутів.

Для досягнення наміченої мети в роботі були поставлені і вирішені наступні наукові завдання:

- дати аналіз розитку автобусного туриського маршруту на сучасному етапі розвитку економіки;

-проаналізувати сучасний стан розвитку туристичних маршрутів

- розглянути методика організації маршруту

-визначити  Порядок формування і реалізації туру

- розглянути автобусні тури: екскурсії дальнього проходження

- систематизувати переваги та недоліки автобусного туру

-  Розробити автобусний тур Фінляндія + Швеція  та тур до Чехії

Предметом дослідження в справжній роботі є розвиток туризму в аспекті організації автобусних туристських маршрутів|

Об'єктом дослідження авторусні маршрути в контексті розвитку туризму.

Теоретичною і методологічною основою  послужили класичні і сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів в області вивчення питань туризму. Крім того, в роботі використовувалися матеріали законодавчих актів, пов'язані з регулюванням в туристській галузі.

Інформаційну і емпіричну базу дослідження  склали методичні і довідкові матеріали, статистичні дані Держкомстату України .


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРІВ

Основні поняття і класифікація автобусних турів

 

Автобусний тур – туристський продукт, що включає: перевезення групи туристів на автобусі по певному маршруту, тривалістю більше 24 годин; розміщення в готелях відповідно до програми туру; екскурсійне обслуговування відповідно до програми туру; супровід керівником туристської групи.

Програма туру - перелік послуг, визначних об'єктів і досугових подій, що надаються туристам у визначених послідовності, часі, місці і умовах обслуговування. ГОСТ Р 50681-94.

Маршрут – розроблений туроператором шлях проходження туристської групи, що включає перелік всіх географічних пунктів і місць, що послідовно відвідуються групою під час подорожі.

Категорія готелів – прийнята в країні тимчасового перебування туриста  класифікація засобів розміщення (готелів, готелів) залежно від рівня послуг, що надаються в них, стану матеріальної бази, кваліфікації персоналу і ін.

Автобус туристичного класу – транспортний засіб з кількістю пасажирських сидінь понад 8, відповідне вимогам IRU (Міжнародного Союзу Автоперевізників) або технічним нормам і нормам безпеки РФ.

Нічний автобусний переїзд – пересування туристської групи на автобусі в нічний час без надання туристові розміщення на нічний відпочинок в готелі або пересадки на інший вигляд транспорту.

Екскурсія – відвідини визначних пам'яток (пам'ятники культури, музеї, підприємства, місцевість і так далі), що супроводжується показом і розповіддю екскурсовода (гіда) [11,с.65].

Супроводжуючий групи (гід – супроводжуючий) – професійно підготовлений представник туроператора на маршруті, що координує виконання програми туру і що забезпечує туристів загальною довідковою  інформацією.

При організації автобусних поїздок тур фірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчування і розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу. Програмні послуги мають на увазі організацію відвідин різних туристичних  об'єктів  на маршруті. Послуги харчування і розміщення мають на увазі бронювання місць в готелях і організацію харчування. Послуги супроводу включають послуги керівника групи  і екскурсовода. Обслуговування туристів керівником групи буде детально розглянуто в наступному розділі, а послуги екскурсовода – це  послуги з супроводу, адаптації і ознайомлення громадян з туристськими ресурсами в місці (країні) тимчасового перебування, а також пов'язані з роз'ясненням історичних, культурних, природних і інших цінностей відвідуваних об'єктів (туристських ресурсів).

В рамках даного питання слідує детальніше розглянути транспортні послуги. Отже, автобусні тури туристські підприємства реалізують спільно з автотранспортними підприємствами (за відсутності особистого авто транспорту) на основі разових, сезонних або річних договорів оренди. Невід'ємною частиною даного договору є паспорт маршруту[4].

Разом з вимогами, Правилами Дорожнього Руху, що регламентуються, в договір або його застосування включаються наступні пункти:

забезпечення культури обслуговування туристів

про санітарний стан автобуса

про ограничении\ заборону руху в нічний час

забезпечення транспортного засобу аптечкою для пасажирів

наявність мікрофону, радіотрансляції, телевізора, відео

наявність пристроїв опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря

наявність чистих чохлів, підголовників, завісок

наявність багажних відсіків, відсіків для ручної поклажі і ін.

Для тривалих подорожей використовуються високо комфортабельні автобуси з м'якою підвіскою, регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьому передбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.

Водій на туристичному маршруті повинен мати водійські має рацію відповідній категорії, ліцензію, кредитово-бензинову картку, шляховий лист, атлас автодоріг, план-схему маршруту, транспортну туристську картку і іншу туристську документацію.

Європейська конференція міністрів транспорту (1984 г) виділяє три види автобусного туризму:

поїздки на рейсових автобусах;

поїздки на човникових автобусах;

спеціальні (чартерні) рейси.

У окрему групу виділяються внутрішній туризм і поїздки протягом дня з різними цілями (екскурсії протягом дня, човникове обслуговування аеропортів і так далі) [16; c.78].

 

1.2.Методологічні основи організації автобусних турів

 

Організація автобусних турів включає в себе:

Візи: Згідно Віденської конвенції про консульські стосунки видача віз знаходиться в компетенції консульських установ і дипломатичних представництв відповідної держави. У тексті сьогодення Правив під консульською установою розуміється  само консульська установа, або дипломатичне представництво.

Отримання віз не може бути гарантоване, тому претендент візи приймає на себе ризик відмови у видачі візи і ризик зміни термінів видачі віз.

Терміни оформлення віз встановлюються консульськими установами, по розсуду консульських установ  можлива зміна таких термінів, у тому числі і для окремих претендентів.

В цілях ухвалення рішення про можливість видачі віз консульська установа має право направити запит в компетентний орган держави, що представляється. Напрям запиту може збільшити термін оформлення візи.

Консульська установа  має право запросити претендента візи на співбесіду, тягар викликаних цим витрат лягає на туриста або іншого замовника[13; c.12].

Туроператор або турагент зобов'язаний проінформувати туриста або іншого замовника про вимоги консульської установи, віз, що пред'являються до претендентів, для відповідних туристських поїздок.

Турист або інший замовник передає туроператорові (турагенту для передачі туроператорові) документи для уявлення до консульської установи. Відповідальність за достовірність відомостей і достовірність документів несе претендент візи. Туроператор несе відповідальність за належний напрям документів до консульської установи і надання туристові або іншому замовникові інформації, отриманої від співробітників консульської установи.

Виходячи з групового характеру відвідин держав тимчасового перебування на маршруті, видачею запрошень з боку готелів одночасно на всю туристську групу, туроператор направляє до консульської установи документи на візи після формування персонального складу туристської групи, але не пізніше за терміни, що декларуються консульськими установами для ухвалення рішень про видачу віз.

У разі відмови туриста від участі в автобусному турі після ухвалення консульською установою позитивного рішення про видачу візи така віза підлягає ануляції.

У разі відмови консульської установи у видачі візи туристові або іншому замовникові здійснюється повернення грошових коштів, сплачених за автобусний тур, за вирахуванням фактичних витрат туроператора, проведених у виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

У разі отримання з консульської установи відомостей про напрям такою установою запиту додаткових документів турист має право відмовитися від участі в автобусному турі або погоджувати з туроператором можливість отримання альтернативних туристських послуг.  

У разі видачі туристові візи з обмеженнями (обмеження в пересуванні) або видачі візи після дати початку автобусного туру між туроператором (турагентом) і туристом або іншим замовником може бути поміщене угода об надання альтернативних туристських послуг.

У разі порушення туристом візового режиму (самостійна зміна термінів перебування, самостійної зміни маршруту і так далі) туроператор повідомляє про таке порушення консульську установу, що видала візу[8].

Страхування: страхування туристів може здійснюватися безпосередньо страховою компанією або оформлятися  від імені і за дорученням страхової компанії туроператором. На підтвердження укладення договору страхування  туристові видається страхове свідоцтво або інший документ. При настанні страхового випадку медичні витрати оплачуються страховою компанією згідно умовам страхування.

За бажанням турист може застрахувати свої ризики, пов'язані з неможливістю зробити поїздку унаслідок хвороби або відмови консульської установи у видачі візи.

Автобусний тур може супроводжуватися наданням послуг залізничних і авіаційних перевізників. До складу автобусного туру можуть входити послуги перевізників, що надаються на морських і річкових судах.

Туроператор здійснює придбання для туристів проїзних документів (квитків)  перевізників, які є самостійними договорами між пасажирами і перевізником. Туроператор зобов'язаний надати туристам або іншим замовникам інформацію для пасажирів, отриману від перевізника. Відповідальність за якість транспортних послуг, виконання умов перевезення несе відповідний перевізник.

Придбання  туроператором проїзних документів для туристів обумовлене груповим характером автобусних турів, необхідністю  локального розміщення туристів.

При попередньому бронюванні залізничних пасажирських перевезень для груп не гарантується надання туристові конкретно певного місця (розміщення в одному або різних купе,  верхнє або нижнє місце, бічне або стандартне місце  в плацкартному вагоні)[5; c.178].

При здійсненні поїздок в дати підвищеного попиту на пасажирські перевезення (літній час, новорічні канікули і тому подібне) можлива заміна заброньованій категорії перевезення з компенсацією різниці у вартості квитків.

Програми

Розробка програми обслуговування включає визначення:

а) маршруту подорожі;

б) переліку туристських підприємств - виконавців послуги;

в) періоду надання турів кожним підприємством - виконавцем послуги;

г)  складу екскурсій і визначних об'єктів;

д) переліку туристських походів, прогулянок;

е) комплексу досугових заходів;

ж) тривалість перебування в кожному пункті маршруту;

з) відстані між об'єктами показу і розміщення;

и) кількості туристів, що беруть участь в подорожі;

к) видів транспорту для внутрішньомаршрутних перевезень;

л) потреби в інструкторах-методистах по туризму, екскурсоводах, гідах-перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі і необхідності їх додаткової їх підготовки;

м) необхідної кількості транспортних засобів;

о) форм і методів підготовки рекламних, інформаційних і картографічних матеріалів, описи подорожі для інформаційних листків до туристських путівок.

За наслідками розробки програми обслуговування складається програма туру, що містить:

а) план подорожі по днях з переліком об'єктів показу і відвідин з коротким описом;

б) режим передбаченого харчування;

в) тип місць розміщення;

г) відстані переїздів;

д) вартість туристського продукту;

е) перелік послуг, що входять у вартість туристського продукту;

ж) перелік додаткових послуг;

з) знижки, що надаються.

Програма туру є невід'ємною частиною Договору, що укладається з туристом або іншим замовником.

У виняткових випадках можлива зміна програми туру, зокрема:

а) при запізненні супутнього транспорту (літаки, поїзди, пороми);

б) при ускладненні дорожньої обстановки;

в) при затримках  у зв'язку з прикордонним і митним контролем;

г)  при виникненні несправності транспортного засобу;

д) у зв'язку із заходами, що проводяться на об'єктах відвідин або показу, коли такі об'єкти закриваються для відвідин.

При зміні Програми туру передбачається рівноцінна заміна не наданих послуг  або повернення вартості таких послуг.

Туристові на початку маршруту видається інформаційний лист з адресами і телефонами готелів, а також телефон супроводжуючого групи або іншого представника туроператора, телефони російських консульських установ держав тимчасового перебування.

Час збирання групи в точках маршруту призначається супроводжуючим групи. Місце і час відправки оголошується всій групі  до виходу групи з автобуса.

У разі запізнення туриста до призначеного часу збирання групи на маршруті пріоритет віддається виконанню програми, турист, що запізнився, наздоганяє групу самостійно і за свій рахунок.

Автобуси: у Автобусних турах використовуються спеціалізовані автобуси туристичного класу. До складу обов'язкового устаткування таких автобусів повинні входити:

а) м'які крісла;

б) мікрофон;

в) система примусового обдування.

Можливе оснащення автобуса додатковим устаткуванням: аудіо і відеосистема; туалет; кавоварка; кондиціонер.

Транспортна компанія, що виконує міжнародні автобусні перевезення туристів, зобов'язана мати транспортну ліцензію і міжнародний допуск. Технічний огляд автобусів здійснюється 2 рази на рік. При перетині державних  кордонів автобуси проходять  документальний контроль.

При проходженні по маршруту пріоритетною є безпека пасажирів, дотримання  правил дорожнього руху і міжнародних правил праці і відпочинку водіїв.

Через специфіку автобусних турів на виконання програми туру можуть вплинути затримки при проходженні прикордонного і митного контролю; погодні умови; ускладнення дорожньої обстановки і інші обставини.

В зв'язку з цим можлива зміна порядку проведення і часу екскурсій, пізнє прибуття в готель і інше коректування графіка руху по маршруту. Оплата розміщення туристів в  готелях здійснюється туроператором незалежно від часу прибуття групи.

У разі поломки автобуса, його заміна або ремонт здійснюються протягом 24 годин. При неможливості усунення поломки або надання резервного автобуса понад 16 годин туристи розміщуються в готелі. Сплачені туристами послуги (оглядові екскурсії, розміщення в готелі і тому подібне), але не надані їм у зв'язку з поломкою автобуса, компенсуються наданням альтернативних послуг або відшкодуванням їх вартості.

Туристам видається «Пам'ятка для мандрівних на автобусі по Європі» з рекомендаціями для туристів і попередженням про наслідки  невиконання цих рекомендацій.

Турист зобов'язаний дбайливо поводитися з устаткуванням в автобусі, дотримувати чистоту, складати сміття в індивідуальні пакети і викидати їх на стоянках.

Згідно правилам дорожнього руху категорично забороняється ходіння туристів по салону  під час руху автобуса, оскільки недотримання цього розпорядження у разі екстреного гальмування може спричинити травми.

Туалет в автобусі призначений тільки для екстрених випадків, зокрема при неможливості зупинки на швидкісних магістралях. У зимовий час робота туалету можлива тільки при температурі зверху +5 градусів за шкалою Цельсія. Категорично забороняється кидати в унітаз папір, сміття, гігієнічні пакети, що може спричинити вихід з ладу системи слива, ремонт якої допускається виключно в умовах спеціалізованої майстерні. Туристам рекомендується користуватися туалетами, розташованими на стоянках, і передбачати в своєму бюджеті додаткові засоби на ці витрати. Планові зупинки автобуса здійснюються кожні 4-5 годин.

Щоб уникнути травм забороняється укладати важкі речі на полиці, розташовані  над кріслами автобуса.

Користування кип'ятком допускається виключно з дозволу супроводжуючого групи і в певний час на стоянках. Індивідуальні термоси дозволяється поповнювати  в готелях або в кафе на стоянках.  У  автобусі поповнення термосів заборонене, оскільки бортова ємкість для кип'ятку розрахована на невеликий об'єм  (не більше 5 літрів).

В цілях забезпечення безпеки руху забороняється виставляти сумки і інший багаж в проході салону автобуса.

Категорично забороняється розпивання спиртних напоїв і куріння в салоні автобуса.

Після 22 годин за місцевим часом в автобусі забороняється шуміти і іншим чином заважати нічному відпочинку пасажирів. 

Засоби розміщення:  розміщення туристів  в ході виконання програми туру проводиться з використанням  одного або декількох  засобів розміщення (готелі, кемпінги, мотелі, апартаменти, каюти і так далі), при цьому місце розташування засобу розміщення визначається маршрутом і програмою  туру.

Програма туру повинна містити інформацію про категорію засобу розміщення з використанням класифікації готелів,  прийнятої в країні (країнах)  тимчасового перебування. Для об'єктів розміщення що не використовують стандартну класифікацію можуть уживатися терміни "готель економ класса/туристического класса/комфорт класса/размещение в каютах”:

а) “економ клас” – готелі з номерами без душу і туалету;

б) “туристичний клас” – готелі з душем і туалетом в номері або на 2 номери (блоки);

в) “комфорт клас” – готелі з номерами підвищеної комфортності, в номерах душ, туалет, кондиціонер, телевізор.

Туристові надається опис таких об'єктів розміщення.

Кількість тих, що проживають в одному номері об'єкту розміщення визначається Договором і програмою туру і може  змінюватися в ході виконання програми туру залежно від вибраного об'єкту розміщення.

Туроператор залишає за собою право у разі потреби замінити готель, вказаний при укладенні Договору, на готель тій же, або вищій категорії.

Супровід: професійна підготовка супроводжуючого групи здійснюється безпосередньо туроператором або спеціалізованим учбовим закладом.

Забороняється допуск до самостійного супроводу групи без попереднього навчання і стажування.

У обов'язку супроводжуючого групи входять: контроль за проходженням туристами пунктів пропуску через державний кордон; організація розселення туристів в готелях по маршруту (згідно схеми розміщення); взаємодія з гідами на маршруті  і контроль  за виконанням екскурсійної програми, взаємодія з водіями.

У обов'язку супроводжуючого групи не входить придбання групових квитків в дні екскурсійних програм (така послуга може бути надана туристам  за узгодженням з супроводжуючим).

Супроводжуючий групи має право вказати в маршрутному листі номер свого мобільного телефону  для прийому від туристів групи текстових повідомлень.

Супроводжуючий групи має право виїжджати на Маршрут разом з групою з пункту початку туристської поїздки, зустрічати групу в пункті пересадки в автобус або в пункті, розташованому на території іноземної держави  (у залежності особливостей туристського продукту).

 

 

 

 


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ

2.1.Сучасний стан автобусного туризму

 

Автобусні подорожі - порівняно молодий вид туризму. З'явилися вони в сімдесятих роках ХХ століття, коли в 1972 році була відкрита перша міжнародна туристична лінія Лондон-дублін-Голуей. Сьогодні подібних ліній сотні. Свої автобусні туристичні маршрути з'явилися у нас в наший країни. І поїхати можна куди завгодно: до Брюсселя і Цюріха, Вупперталь і Монтобан, Більбао і Потенцу. Головне - визначити для себе найцікавіший маршрут і вибрати кількість днів, які ви готові провести в "одіссеї на колесах" (це можуть бути 8, 10, 14, 17 і навіть 21 день).

У 1986 р. в країнах Європи у зв'язку із загостренням конкуренції між залізничними і автобусними компаніями було створено об'єднання автобусних перевізників - Рада "Євроліній" ("Eurolincs"), куди увійшли 33 європейських партнера. Автобусні компанії виступили під однією торговою маркою, виробили загальну систему автобусного повідомлення по крізних квитках із загальними стандартами сервісу, правилами і системою знижок. Сьогодні "Eurolines|" - одна з провідних компаній на ринку. Вона обслуговує більше 250 маршрутів по всій Європі, і в неї входять 35 європейських автобусних компаній. З 1992 р. "Eurolines" почала працювати і в Східній Європі [14; c.23].

Підписання Шенгенської угоди дало новий поштовх до розвитку автобусних перевезень, дозволивши спростити багато формальностей. У 90-х рр. середньорічне зростання автобусного туризму складало в середньому близько 1,5% [2,с.22].

Будучи економічним видом туризму, доступним широким верствам населення, автобусний туризм постійно розвивається. До цих пір спостерігається тенденція до зростання його об'ємів. Пріоритет віддається автобусним турам вихідного дня - досить популярні 2-3-денні поїздки по містах Європи в екскурсійно-пізнавальних цілях.

На другому місці по популярності - маршрутні тури тривалістю 1-2 тижні по різних містах також з екскурсійно-пізнавальними цілями.

Сезонність при організації автобусних турів не грає такої великої ролі, як в інших поїздках. Фактично автобусні тури здійснюються протягом всього року. Деякий спад попиту спостерігається в січні-лютому. Протягом цих двох місяців зазвичай на одному маршруті "зайнятий" один автобус.

На думку фахівців, при всій важливості цінового аспекту конкуренція на ринку автобусних турів спостерігається в області різноманітності маршрутів і якості обслуговування.

Відкриття руху на регулярних міжнародних маршрутах регламентується двосторонніми урядовими угодами, а транзит через треті країни вимагає дозволу Комітету з транспорту при Європейській економічній комісії ООН (ЕЕК).

Для спрощення договорів на міжнародні перевезення в рамках Женевської конвенції від 1 березня 1973 р. прийнята Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу. Подальші спрощення міжнародних перевезень зафіксовані Гаагською (1989 г) декларацією по туризму і Шенгенською угодою для членів Європейського союзу.

Організація туристських перевезень в рамках країн СНД регулюється ухвалою Міжпарламентської асамблеї держав - учасників СНД "Про основні принципи співпраці держав - учасників СНД в області туризму" від 29 жовтня 1994 р. і іншими актами.

Відповідно до Європейської угоди про нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів автобусами (АСОР), прийнятим в Дубліні 26 травня 1982 р., для нерегулярних міжнародних пасажирських перевезень в країнах Східної і Західної Європи використовується контрольний документ (листи поїздок), який повинен знаходитися на борту автобуса [15; c.43].

У Україні пасажирським перевізникам (суб'єктам туристичної діяльності, що надають транспортні послуги) для узгодження схеми маршруту і розкладу руху туристських перевезень в Державтоінспекцію необхідно надати наступні документи:

Заява.

Копію водійського посвідчення водія.

Довідку з місця роботи про стаж роботи водієм автобуса.

Копію медичної довідки водія.

Акт технічного огляду автобуса.

Копію ліцензії підприємства на пасажирські перевезення і ліцензійної картки транспортного засобу.

Схему маршруту руху з вказівкою ділянок дорогий, населених пунктів, аварійно-небезпечних ділянок, місць зупинки, узгоджених з виконкомами місцевих рад.

Розклад руху.

Відповідно до ст.35 Закону України "Про автомобільний транспорт" туристські перевезення – це нерегулярні перевезення пасажирів по заздалегідь певних маршрутах з туристичною метою [1].

Документами на перевезення пасажирів автобусами за замовленням і при туристських перевезеннях відповідно до ст.38 вищезгаданого Закону є: для пасажирського перевізника – ліцензія і документ, який підтверджує використання автобуса на законних підставах; для водія автобуса – посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, шляховий лист. Згідно ст.49 пасажирський перевізник, який здійснює туристські перевезення повинен заздалегідь погоджувати маршрут, режим руху і умови перевезення.

Відповідно до розділу V Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту для організації туристських перевезень пасажирському перевізникові необхідно визначити маршрут перевезення туристів, як правило, такий, по якому вже здійснюються регулярні автобусні перевезення; визначити місця зупинки автобуса, які узгоджуються з виконкомами місцевих рад відповідно до ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; скласти схему маршруту з нанесенням на неї ділянок дорогий, населених пунктів, місць концентрації дорожньо-транспортних подій, аварійно-небезпечних ділянок і т.п.; скласти розклад руху[3,с.56].

Відповідно до п.17 Правл пасажирський перевізник зобов'язаний ознайомити водія з паспортом маршруту і забезпечити його схемою маршруту і розкладом руху, узгодженими з Державтоінспекцією.

Перевезення організованих груп дітей здійснюються відповідно до розділу III Правил, а також узгоджено вимог сумісного наказу Міністерства транспорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей і молоді від 27.07. 2004 г № 672/831/623/120[22].

Перевезення дітей вирішується тільки в автобусах середньої і великої місткості, які пройшли передрейсовий технічний огляд, і здійснюється тільки в світлий час доби і за сприятливих умов. Для перевезення груп дітей пасажирські перевізники виділяють водіїв, які мають посвідчення водія відповідної категорії і стаж управління автобусом більше трьох років, пройшли періодичний медичний огляд, мають медичну довідку встановленого зразка.

Пасажирський перевізник не пізніший, ніж за 3 дні повідомляє підрозділ Державтоінспекції МВС України про початок перевезення організованої групи дітей, представляє схему маршруту і розклад руху автобусів для узгодження.

Перевезення організованих груп дітей повинне здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки, надійності і якості транспортного обслуговування. Для цього відповідно до вимог Порядку взаємодії по питаннях забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку або до інших оздоровчих установ, а також проведення туристських і екскурсійних подорожей, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.04г. №1064/9663, необхідно отримати дозвіл на перевезення організованих груп дітей формою і в порядку, встановленому Міністерством транспорту України і Міністерством освіти і науки України [18; c.233].

Серйозна увага приділяється стану автобусів, використовуваних під туристські перевезення. Так, в багатьох країнах заборонена робота автобусів на туристських маршрутах, якщо їх термін експлуатації перевищує 8 років.

Має рацію і обов'язки перевізника і туристів регламентуються договором на перевезення, договором на туристське обслуговування і ваучером.

Автобусні подорожі можуть бути організовані на власних автобусах, що належать туристським фірмам, а також на орендованих автобусах, що належать незалежним автотранспортним підприємствам (АТП).

Як правило, українські фірми працюють з орендованими автобусами. З АТП туристська фірма укладає спеціальний договір на оренду автобуса під туристські перевезення.

Ми провели аналіз ринку туроператорів України, і виділили найвідміші туристичні фірми, які пропонують автобусні тури[21]:

Гамалія (39,1%),

Сам (34,8%),

Яна (21,7%),

Галопом по Європах (17,4%),

SUN (15,2%);

8,7% KaryaТour та Вояж-Київ  , Добро та Tez tour по

6,5% Аміго-тур, Інкомартур, Пан Юкрейн та Орбіта

4,3% 7 континент, Ericurus travel, MFG, Pegas, Алан-турсервіс, Артекс, Венея, Еліта-тур,

Єременко та партнери, Забугор’є, Київ, Кий Авіа, Кіпарис-плюс, Континент, Наталі вояж-сервіс, Нева 2002, Нова планета, Пілігрим, Сіс Тревел, Скай-лайн, Укрром, Феєрія по 2,2%.

Відомі страхові компанії, з якими співпрацюють туроператори:

12% - „ПРОСТО страхування” та „Ті-Ай-КЛАБ”;

9% - з „Альковна” та „Еталон”,

по 6% - „ІНГО Україна”, „НОВА”, „ТАС”, „Універсальна”;

3% - „Брокбізнесстрахування”, „Гарант-Авто”, „Європейський страховий альянс”, „Інвестсервіс”, „Кремінь”, „Оранта”, „Остра”, „Професійний захист”, „Салюс”.

Критеріями вибору страховика в якості партнера виступали: надійність, цінова політика, особисті контакти, якість послуг, гарантії виплат,  партнери, які ведуть чесну гру,  професійний досвід.

2.2.Переваги та недоліки автобусного туру

 

Сьогодні все велику популярність завойовує активний відпочинок. Всілякі туристичні путівки доступні людям з різним достатком. Одним з самих затребуваних залишається подорож на автобусі, головною перевагою якого є лояльна цінова політика і порівняльна безпека пересування. Звичайно, в подорожах даним видом транспорту привертає і перспектива побачити декілька країн за одну подорож.

Як правило, ціна автобусного туру по декількох європейських країнах дорівнює вартості одного перельоту з Москви до Парижа або Берліна

Автобусні тури мають максимальну тривалість в 21 день[19].

Поїздка в сучасному комфортабельному автобусі зі всіма зручностями типу «Мерседес», «Неоплан», «Бова» не буде утомливою. Вони оснащені відео- і аудіосистемами, кондиціонерами, санвузлом і експрес-кавоваркою.

Для зручності пасажирів сидіння в таких автобусах не просто відкидаються, але і розсуються в сторони. Кожні 4-5 годин водій зобов'язаний робити технічні зупинки, регламентовані міжнародними правилами. Ці зупинки дозволяють відвідати не тільки місця першої необхідності, але і зробити покупки або провести фото сесію місцевих визначних пам'яток. Як правило, туристів весь шлях супроводжує один керівник маршруту, який виконує численні організаційні функції: розміщення в готелях, знайомства з гідами, екскурсоводами, вирішення митних питань і ще цілу масу необхідних для безпечної і цікавої подорожі справ. Точний час від'їздів з міст теж оголошує керівник групи. Тут необхідна точність. Цей час є обов'язковим. Автобус чекає тих, що запізнилися тільки 15 хвилин, після чого рухається далі по маршруту. Ті, хто спізнюється, наздоганяє групу самостійно[16; c.33].


РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ

3.1. Розробка автобусного туру по Європі "Салют Європа"

 

Програма автобусного туру по Європі "Салют Європа" : Вена-Париж-Іспанія-Ніцца-Монако-Мілан-Венеція

Вартість -  520 євро.

Париж (3 дні) – побережжя Іспанії (2 дні) – Ніцца - Монако – Мілан – Венеція

Нами планується проведення туру  групи  25 чоловік

Дати заїздів 24.03–05.04.06

К-ть днів 13 днів

Категорія стандарт

Ціна  520 у.е

Доплата за sing  150 у.о

Дитина до 10 років 3-й в номері 60 у.о.

1 день: Виїзд з Києва поїздом № 81 в 18.10 в м. Чоп.

2 день: Прибуття в Чоп близько 11.00.

Посадка в автобус української фірми, з якою укладена угода, «Автолюкс»  для перетину кордону. Біля м. Нірьедхаза (Угорщина) пересадка в туристичний автобус угорської автофірми «Mersedes» з кондиціонером, відео, WC. Транзит через всю Угорщину (при швидкому проходженні межі можливий заїзд в красиве місто на Дунаї – Будапешт, оглядова екскурсія, відвідини знаменитих купалень Сеченії*).

Увечері – прибуття в місто Дьер, що знаходиться недалеко від австрійської межі. Нічліг.

3 день: Сніданок. Ранній виїзд до Відня. Після прибуття – знайомство з пишним Віднем епохи правління Габсбургов: прогулянка по “обручці” міста - Рінгштрассе, огляд знаменитої Опери, імператорській резиденції - Хофбург, Ратуші і, звичайно ж, символу міста - собору св. Стефана. Після екскурсії можна буде відпочити в затишному ресторанчику і познайомитися з вишуканою віденською кухнею, насолодиться ароматній каві з повітряними тістечками. Рекомендуємо вам відвідати Скарбницю династії Габсбургов: унікальні християнські реліквії і світська скарбниця. Вечеря (сухий пайок). Близько 20.00 – виїзд до Франції. Нічний переїзд.

4 день: Сніданок (сухий пайок). Транзит по території Франції. Після обіду – прибуття до Парижа. Розміщення в готелі. Пішохідна екскурсійна програма з відвідинами острова Ситі, Собору Паризької Богоматері, Центру Помпіду. Увечері для охочих – відвідини Аквапарку (вхід ний квиток – 20 євро для дорослих, 10 євро для дітей до 12 років). У 23:00 – охочі можуть відвідати кабаре “Мулен Руж” (квиток 87 євро). Вечеря. Нічліг.

5 день: Сніданок. Екскурсійна програма по центру міста з відвідинами полів Елісейських, Тріумфальної арки, пл. Згоди, Опери, палацового ансамблю Лувру (зовнішній огляд), інших визначних пам'яток. Для ознайомлення зі світом французької парфюмерії ми відвідаємо музей парфюмерії фабрики “Фрагонар” з можливістю покупки продукції по цінах виробника. Після обіду - факультативна поїздка до Версаля (дорога 10 євро, плюс вхідні квитки в палац) з відвідинами по дорозі назад нового району Дефанс. Вечеря. Для охочих – вечірня прогулянка на катері після Сіна плюс автобусна подорож по нічному Парижу (10 євро). Нічліг.

6 день: Сніданок. Звільнення номерів. Огляд Ейфелевої башти (для охочих під'їм на ліфті – 10,50 євро), Виїзд в Діснейленд (квиток – близько 35 ЄВРО). Вечеря (сухий пайок). Нічний переїзд до Іспанії.

7 день: Сніданок (сухий пайок). До обіду прибуття до східної Іспанії – провінції Каталонія. Відпочинок на Середземному морі (недалеко від Барселони). Перебування на березі Середземного моря з напівпансіоном. Вам будуть запропоновані різноманітні екскурсії по узберіжю – дивовижна Барселона, Фігейрос з фантастичним будинком-музеєм Сальвадору Дали, сад екзотичних рослин і іспанський винний льох – бадега, поїздка в “іспанський Діснейленд” “Порт Авентура”. Вечеря. Нічліг.

8 день: Сніданок. Вільний день на побережжі. Вечеря. Нічліг

9 день: Сніданок. Ранній виїзд до Франції. Увечері, близько 19.00 вас чекає екскурсія в князівство Монако з відвідинами міст Монако і Монте-Карло: “Роллс-ройси” і “Феррарі” на площі Казино, мільйонери зі всього світу. Пізно вночі прибуття до Ніцци. Нічліг.

10 день Сніданок. У 9.30 – виїзд з готелю, переїзд до Італії. По дорозі – зупинка в р. Ез для знайомства з парфюмерією Франції. Транзит до Мілана – столиці моди і банківської справи. Оглядова пішохідна екскурсія (2 години) по місту дозволить вам познайомитися з грізним замком герцогів міланських – Сфорцесько, з першим заскленим пасажем в Європі – галереєю короля Віктора Еммануїла, з ажурним і величним Собором, і, звичайно ж, з легендарною оперою Ла Скеля. Вільний час. Близько 18.00 – виїзд з міста. Розміщення в готелі в районі Верони. Нічліг.

11 день Сніданок. Виїзд на зустріч з Венецією. До острівної частини міста ви відправитеся на швидкохідному катері по каналу Джудекка. Пішохідна екскурсія по центру міста з оглядом палацу Дожів, Моста зітхань, самого “золотого” собору в світі - св.Марка, моста ювелірів. Найромантичніша натура зможе зробити подорож на гондолі по водних вулицях міста. У 15:30 – виїзд з міста, транзит по Італії, Австрії. Вечеря (сухий пайок). Нічний переїзд.

12 день Транзит до України. Прибуття в Чіп. Від'їзд до Києва поїздом №82 у 16:45.

13 день Прибуття до Києва в 09:50.

Вартість включає:

нічліги і сніданки в готелях 2-3* або туристичного класу в два-тримісних номерах з душем, WC, вечері за програмою, сухі паяння – дітям до 18 років.

проїзд в поїзді (купе), проїзд в автобусі по маршруту,

екскурсії російською мовою, вказані в програмі.

Вартість не включає: проїзд на міському транспорті, вхідні квитки і супровід гіда в музеях і соборах, додаткові екскурсії, відмічені,

Орієнтовна вартість вхідних квитків:

Купальні в Будапешті - 5 €; катер у Венеції (у два кінці) – 12 €; гондоли у Венеції – 16 €; катер в Парижі – 9 €; аквапарк в Парижі – 25 €; кабаре “Мулен Руж” - 87 €; терми Каракали – 12 €.

Вартість деяких додаткових екскурсій (вартість включає вхідний квиток, транспорт, послуги гіда, резервацію):

Скарбниця у Відні - 20 €; Версаль - 25 €; Лувр - 25 €, Діснейленд – 35 євро, Барселона - 20 €, Фігейрос + музей Дали - 35 €, ботанічний сад + бодега – 15 €, “Порт Авентура” - 40 €.

При подачі документів вартість і програма туру підлягають уточненню. 1 у.о. = 1 ЄВРО. Оплата проводиться в гривнах. Порядок і час проведення екскурсій можуть бути змінені і визначаються на місці гідом. Час прибуття і відправлення може змінюватися у разі виникнення непередбачених обставин. На період поїздки паспорта знаходяться у керівника групи. Вартість вхідних квитків і додаткових екскурсій дані за станом на 01.10.05 і можуть мінятися. Туристи, мандрівні одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах. У програмі можливі зміни.

Страховка туристів здійснюється страховою кампанією «Уніврсальна».

3.2.Розробка автобусного туру  міжнародного  дитячого - юнацького      «фестивалю – конкурсу "ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ"

Програма автобусного туру  II  Міжнародний  Дитячий - юнацького      Фестивалю – Конкурсу "ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ"  з 13.06.09 по 27.06.09  (автобус)

 13.06.09

Виїзд  з Києва  на комфортабельному автобусі Mersedes у супроводі  російськомовного гіда.

 14.06.09

Прибуття в ММЦ «СЕРДІКА», реєстрація, розміщення учасників і гостей фестивалю, знайомство з курортом Золоті піски. Обід. Відпочинок. Вечеря. Дискотека.

 15.06.09

Сніданок. З 9:00-16:00  інформація про черговість виступів учасників, репетицію. Обід, вільний час. Вечеря.

20:00  Відкриття фестивалю - урочистий хід по КК «Золоті піски» до місця відкриття – амфітеатру . Уявлення

 16.06.09

Сніданок. 09:00- 16:00 - Репетиції, вільний час. Відпочинок на морі. Обід.

12:00 - Відкриття пленера, вечеря.

16.00-22.00ч  Конкурс з номінацій і вікових категорій, концерт по графіку

 17.06.09

Сніданок. 9.00-15.00 - Репетиції, обід, вільний час.

16.00-22.00-Конкурс по номінаціях і вікових категоріях, концерт по графіку. Вечеря. Увечері Дискотека або захід за планом ММЦ «Сердіка»

 18.06.09

Сніданок. 9.00-15.00 - Репетиції, вільний час.

16.00-22.00-Конкурс по номінаціях і вікових категоріях, концерт по графіку. Вечеря.  Увечері Дискотека або захід за планом ММЦ «Сердіка»

 19.06.09

Сніданок. 9.00-15.00ч  Репетиції, вільний час. Відпочинок на морі. Вечеря.

20.00 - Нагородження. Завершальний Гала-концерт

 20.06.-25.06.

Сніданок. Відпочинок на морі або  екскурсійна програма. Обід. Вільний час. Вечеря.  Дискотека або захід за планом ММЦ «Сердіка»

 26.06.09

Сніданок. Звільнення  номерів в готелі. Виїзд до України.

 27.06.09

Приїзд  до України

 

Всі екскурсії проводяться за додаткову плату.

Умови розміщення - Курортний  комплекс  «ЗОЛОТІ  ПІСКИ»

Перла – 3* /  ММЦ  Сердіка – 3*+,  All incl

 

 

Виїзд з

Києва

 у Болгарії

Приїзд в

Київ

Всього туро-днів/у Болгарії

Розміщення по 6  чел.в студіо, All incl

до 16 років

від 16 – 23 років

13.06

14.06– 26.06

27.06

15 /12

337

361

Ціни  вказані в EURO на 1 чіл

 На групу 15 чіл. надається 1 безкоштовний керівник!

Додатково  оплачується  такса - участі у фестивалі:

 -15 євро/чіл -  для  груп від 1 – 6 люд.

- 9 євро /чел - для груп від 7люд і більше

Такса включає участь у фестивалі, технічне забезпечення фестивалю (сценографія, озвучення, освітлення, забезпечення попередньої підготовки фестивалю, умови для творчих зустрічей).

Розташування:

Готель Перла-3*и ММЦ Сердіка-3* розташовані в парковій зоні курорту Золоті піски в 350 м від моря. Готель  пропонують .отличные умови  для молодіжного відпочинку.  У безпосередній  близькості  від готелю знаходиться   АКВАПОЛІС  курорту.

Групи, що проживають в готелі Перла-3* за молодіжною програмою, користуються  всією інфраструктурою  ММЦ  Сердіка: ігровими і спортивними майданчиками, тенісним кортом, басейном,  рестораном; баром-караоке. До їх послуг  - цілодобове медичне  обслуговування,  сейф на рецепції, бюро обміну валют, продуктовий магазин.

Розваги:

багата анімаційна програма, що включає конкурси, вікторини і призи до них, спортивні ігри і турніри, пікніки, вечірки, походи і, звичайно ж, дискотеки.;

Про дитяче дозвілля піклуються російськомовний персонал: аніматори - організатори культурних заходів, медичний персонал.  Доступ стороннім особам – заборонений, функціонує цілодобова охорона

Харчування -  All inclusive :

- сніданок : шведський стіл  в готелі Перла-3*

- All incl. – в ММЦ  Сердіка

Розміщення:   по 6 люд. в просторому номері – студіо.

У номері: кондиціонер,  телефон, телевізор - SAT, холодильник, шафа для особистих речей, журнальний  столик,  санвузол з душем, фен,  балкон.

Учасники розселяються в готель  з  14:00 і  звільняють номери в день від'їзду  в  12:00

 

У вартість (автобус) включено

Додатково оплачується

проїзд на автобусі

- болгарська віза: безкоштовно для дітей до 18 років

мешкання в готелі

35 Євро для дітей 18 років і  старше

харчування – All| incl|

екскурсії

курортна    такса

депозит у розмірі 10 Євро при розселенні

анімаційна програма

сухий пайок на зворотну дорогу – 10 Євро  

користування водними горами

 

комісія агентам     

 

медична страховка

 

 

Групи, що проживають в готелі Перла, користуються всією інфраструктурою ММЦ Сердіка, у вартість  включено: мешкання в готелі „Перла” в номерах Studio – по 6 чоловік;

Харчування : ALL| INCLUSIVE| ( у ММЦ „Сердіка”) – всі види харчування надаються на шведському столі:сніданок з 8:00 – 10:00 - (у готелі Перла)

У ММЦ „Сердіка”:

пізній сніданок / проміжне харчування – 10:30 – 11:30; (у ресторані або біля басейну будуть запропоновані солодощі з шарованого тесту, печиво, солені борошняні  вироби, напої безалкогольні) обід  - 12:00 – 14:00;

lunch /  проміжне харчування – 15:00 – 17:00;  (у ресторані або біля басейну будуть запропоновані солодощі з шарованого тесту, печиво, солені борошняні вироби, напої безалкогольні, пица і морожене)

вечеря – 18:00 -  20:00;

зміна постільної білизни (дві простирадла, наволочка) і 2-ух| рушників проводиться 1 рази на 6 днів;

щоденне вологе прибирання кімнат;

подача гарячої води – цілодобово;

безкоштовне користування відкритими басейнами готелями Перла і ММЦ „Сердіка”

години роботи басейну  9:00-| 18:00

купання дітей  поза годинами роботи басейну – категорично заборонено;

розміри басейну ММЦ „Сердіка” 20м| х 10м|, глибина басейну 1,20м| – 1,70м|;

Приймаються спортивні команди по плаванню, яким надається індивідуальний час для тренувань на басейні ММЦ „Сердіка”;

За користування Аквапарку ММЦ „Сердіка” береться одноразова такса за весь період мешкання у розмірі 25 євро на людину. ( Такса обов'язкова, включена у вартість туру).

Години роботи Аквагір Ммц”сердіка”:

10:00 – 12:00

14:00 – 17:00

безкоштовне користування парасольками і шезлонгами у басейну ММЦ „Сердіка”;

парасольки для пляжу  ( 1- на кімнату), видаються на рецепції ММЦ „Сердіка”;

безкоштовне користування фітнес-залом;

безкоштовне користування настільним тенісом;

безкоштовне караоке в лобі-барі;

безкоштовне користування професійними спортивними майданчиками для колективних видів спорту ( волейбольна, баскетбольна, футбольна);

безкоштовне надання спортінвентаря (м'ячі для волейболу, баскетболу і футболу, ракетки для настільного тенісу, бадмінтон і так далі)

безкоштовно видається праска на рецепції;

безкоштовне надання сейфа керівникам груп для збереження цінностей дітей;

24-х годинне медичне обслуговування, при необхідності Туроператор сприятиме в госпіталізації хворих дітей з повідомленням Турагента. Всі витрати по медичному обслуговуванню туристів – за рахунок страхових компаній;

Цілодобова охорона комплексу спеціалізованою службою;

Багата анімаційна програма, що включає конкурси, вікторини і призи до них. Години роботи аніматорів:

- 9:00 – 12:00  пляжна анімація; ( проходить на території, яка знаходиться напроти готелю Інтернациональ)

- 14:00 – 17:00 – проведення змагань на спортивних майданчиках; ( після закінчення вечірніх заходів, аніматори повідомляють про програму на наступний день. На табло у фойе готелю вивішується програма і проходить запис на конкурси)

- 18:00 – 22:00 – організація конкурсів. У  конкурсах і змаганнях можуть брати участь всі охочі. Підготовка до конкурсів проходить з самого ранку, запис на вечірню анімацію йде з утра до 12:00. Вдень проводиться репетиція. Записатися можна або на табло або у аніматорів )

Безкоштовне надання фірмі -  партнерові SIM- карту для мобільного телефону з депозитом на карті у розмірі 10 євро ( депозит надається на початку сезону – одноразово і служить для безкоштовних вхідних дзвінків), карта передається від групи до групи, а мобільний апарат привозиться керівником;

Безкоштовний показ відеофільмів і відеокліпів російською мовою у фойе готелю;

При розселенні у в готелі „Перла” кожна дитина здає депозит у розмірі 10 Є на людину. При нанесенні матеріального збитку готелю, вартість збитку береться з депозиту всієї групи.

Необхідні  документи:

- Закордонний паспорт  або  проїзний документ дитини терміном дії  не менше 6 міс. після дати закінчення поїздки   +  1 копія  1-ої стор.

- 1 кольорове фото розміром 3.5 х 4.5 см

- ксерокопія свідоцтва про народження

- анкетні дані (прописка, ФІО батьків, дівоче прізвище  мами, місце навчання, ідентиф. код)

- копія нотаріально завіреного  дозволу від обох батьків на керівника групи на виїзд  дитини за кордон

Страховка туристів здійснюється страховою кампанією «Уніврсальна».

 

 


Висновок

В результаті виконаної роботи з'ясувано поняття автобусного туру, етапи його формування і реалізації. Отже, туром  є комплекс послуг, що об'єднані на базі головної мети подорожі і надаються на певний термін,  по певному маршруту із заздалегідь встановленою програмою.

Розглянуті питання особливості організації автобусних маршрутів і роль керівника тур групи як елементу обслуговування туристів в поїздці. Отже, при організації автобусних поїздок тур фірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчування і розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу.

Для тривалих подорожей використовуються високо комфортабельні автобуси з м'якою підвіскою, регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьому передбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.

При організації  перевезень автотранспортом слід також вирішувати наступні питання:

технічної допомоги, ремонту і технічного обслуговування як по шляху проходження, так і в кінцевому пункті за кордоном

стоянки, організації заправки, відпочинку, харчування, медичного обслуговування

організації зв'язку на трасі маршруту.

Основними завданнями керівника є – виконання програми туру і представлення інтересів туристської компанії перед лицем постачальників послуг. Дуже важливо, щоб людина, що є керівником, володіла необхідними навиками і знаннями і мала документ, підтверджуючий ці знання. У обов'язки керівника входить оформлення митних формальностей, вирішення проблем членів групи, спірних ситуацій, обслуговування туристів під час поїздки і так далі

Робота керівника тур групи складна навіть за звичайних, стандартних умов і вона стає ще в кілька разів складніше при виникненні деяких надзвичайних обставин, приклади яких я привела в розділі № 4.

В 3 розділі  розроблено автобусні тури по Європі "Салют Європа" : Вена-Париж-Іспанія-Ніцца-Монако-Мілан-Венеція , і автобусний тур міжнародного  дитячого - юнацького      «фестивалю – конкурсу "ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ".

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Закон України "Про автомобільний транспорт"

Автобусный вояж: достоинства и недостатки/ Турбизнес № 6, 2007

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Уч. Пособие М:ФиС, 2003

 Бибикова К. Автобусный туризм – явление „устаревающее”?! /www.аllmedia.ru от 30.10.2006

 Бриггс С. Маркетинг в туризме, М.,Финансы и статистика 2005– 358 с.

 Гаранин Н.И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве. Учебник. М:Советский спорт. 2005.

 Головлева Е.Л. Основы рекламы, Р-н-Д, Феникс, 2004

 Дуэль А. Мир на колесах http://www.newizv.ru/piligrim/news/2005-05-17/24360/

 Доронин Алексей У туроператоров Европы настрой оптимистичный Туризм №8, 2006

Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. Учебное пособие. РМАТ, 2004

 Можаев Н.Г., Богинская Е.В. Туризм. Учебник М:Гардарики, 2007 ,272 стр.

 На рынке автобусных туров произошло перераспределение спроса / Эксперт, 24.10.2006

 Писаревский Е.Л. Правовая природа туроператорской деятельности // Туризм: право и экономика. - 2004. - № 2. - С. 5-13.

Степанов М. Что мешает развитию автобусного туризма ? / Турбизнес № 7, 2006

  Туризм как вид деятельности, под ред. Квартального В.А., Зорина И.В. М:ФиС, 2005

Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. Проф. Чудновского А.д. М: ЭКМОС, 2000.

 эллс У.., Бернет Д., Мориарти С. Реклама принципы и практика., Питер, 2001

Чижков А.Б. Подмосковные усадьбы сегодня. М., Вече, 2005

 Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М:Кнорус. 2007

 Что мешает развитию автобусного туризма. // http://www.ratanews.ru/news/news_1062004_5.stm

. Ферг Николя. Австрия. Путеводитель с мини-разговорником. М: ЭКСПО, 2006

www.ukrstat.gov.ua

tour.com.ua

 

 

 Другие работы по теме: