Contribution to International Economy

  • Планування діяльності підприємств залізничного транспорту
ЗМІСТ

ВСТУП 2
1.1. Розрахунок кількісних показників роботи локомотивного депо 3
1.2. Розрахунок якісних показників роботи депо 8
1.3. Складання плану по праці і заробітної плати 12
1.4. План експлуатаційних витрат 22
1.5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення за групами основних фондів 28
1.6. Калькуляція планової собівартості 30
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34


ВСТУП

Можливість планування як конкретного виду діяльності обумовлена природою підприємства та визначається загальними умовами господарювання. Поняття "планування діяльності підприємства" має два аспекти. Перший — загальноекономічний, з точки зору загальної теорії підприємства. Другий — конкретно-управлінський, з погляду функцій менеджменту.
Планування — це не просто уміння передбачити усі необхідні дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже, і можливість їх успішно вирішити.
Метою написання цієї роботи є розробка річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.
Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені такі завдання:
Розрахувати кількісні показники роботи локомотивного депо;
Розрахувати якісні показники роботи депо;
Скласти план по праці та заробітній платі;
Скласти план експлуатаційних витрат;
Визначити амортизаційні відрахування на повне відновлення за групами основних фондів;
Визначити планову собівартість.

1.1. Розрахунок кількісних показників роботи локомотивного депо

Визначимо локомотиво-кілометри у голові поїздів в межах дільниць обслуговування локомотивних бригад у вантажному русі, які розраховуються за формулою:
  (1.1)
де - вантажообіг, млрд. т-км. брутто;
  - середня вага вантажного поїзда, брутто, т.
  = 21 000 000 000 / 3 380 = 6 213 017,75 (лок-км).
У пасажирському русі локомотиво-кілометри у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами визначаються по формулі
  (1.2)
де – кількість пар пасажирських поїздів за добу;
  – довжина дільниці обслуговування локомотивними бригадами, км.;
  – число днів слідування пасажирських поїздів за рік (365);
 – число дільниць обслуговування локомотивними бригадами (приймаємо ). 
 = 2*20*165*365*2 = 4 818 000 (лок-км).
Допоміжний пробіг локомотивів у вантажному і пасажирському русі розраховуються відповідно відсотку від пробігу поїздів у голові поїзду за наступними формулами:
  (1.3)
  (1.4)
  (1.5)
  (1.6)
де – допоміжні пробіги локомотивів у вантажному і пасажирському русі, лок-км.
 =0,15 * 6 213 017,75 = 931 952,66 (лок-км).
 = 0,10 * 6 213 017,75 = 621 301,78 (лок-км).

 = 0,05 * 6 213 017,75 = 310 650,89 (лок-км).
 = 0,03 * 4 818 000 = 144 540 (лок-км).
Лінійний і загальний пробіг в пасажирському і вантажному русі розраховується по формулах:
  (1.7)
  (1.8)
  (1.9)
  (1.10)
де , , - лінійний і загальний пробіг локомотивів у вантажному і пасажирському русі, лок-км.
 = 6 213 017,75 + 621 301,78 = 6 834 319,53 (лок-км).
 = 4 818 000 (лок-км).
 = 6 834 319,53 + 310 650,89 = 7 144 970,42 (лок-км).
  = 4 818 000 + 144 540 = 4 962 540 (лок-км).
Для визначення , , на дільницях обертання локомотивів помножимо ці значення на 2:
  (1.11)
  (1.12)
  (1.13)
 = 6 834 319,53 * 2 = 13 668 639,06 (лок-км).
  = 7 144 970,42 * 2 = 14 289 940,84 (лок-км).
 = 4 962 540 * 2 = 9 925 080 (лок-км).
Обсяг роботи локомотивів на маневрах визначається в локомотиво-годинах і локомотиво-кілометрах. Локомотиво-години маневрові розраховується за формулою:
  (1.14)
де Мман- парк маневрових локомотивів;
  – локомотиво-години за добу (при розрахунку загальних локомотиво-годин маневрових Т=24 год). Цей показник використовується для розрахунку потрібної кількості палива при маневровій роботі.
  = 13 * 24 * 365 = 113 880 (лок-год).
Локомотиво-кілометри маневрові знаходяться за формулою:
 •365 (5.15)
де - час роботи на маневрах; = 23,5 ч.
  - час простою для зміни бригад і екіпіровки; = 0,5 ч. 
К1, К2 – коефіцієнти умовного переводу локомотиво - годин в локомотиво - кілометри відповідно (К1=5 км, К2=1 км)
  = 13 * (23,5* 5 +0,5*1) * 365 = 559 910 (лок-км).
Тонно-кілометри брутто в пасажирському русі розраховуються виходячи з пробігу і середньої ваги брутто пасажирського поїзду брутто:
  (1.16)
де - середня вага брутто пасажирського поїзда, т.
 = 4 818 000 * 1 000 = 4 818 000 000 (т-км).
Розрахунок програми технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів проводиться: по поїзних локомотивах розподілом загального пробігу у межах дільниць обертання локомотивів на встановлену періодичність технічного обслуговування і ремонту між відповідними видами ремонту по кожній серії; по маневрових - розподілом маневрових локомотивів на встановлені міжремонтні терміни, норми наведено у таблиці 2.
Розрахунки за формулами 1.17 – 1.23 виконуються для трьох видів руху: вантажного, пасажирського та маневрового. При розрахунку ремонтної діяльності локомотивного депо по маневрової роботі замість ∑MSзаг становлять ∑MSман – з завдання. Результати звести в таблицю 3.
  (1.17)
  (1.18)
  (1.19)
  (1.20)
  (1.21)
  (1.22)
  (1.23)
де - загальний пробіг електровозів у межах обертання локомотивів ;
 , , , , , - норми міжремонтного пробігу (таблиця 2).
 - експлуатаційний парк локомотивів (формула 1.27 у вантажному та пасажирському русі та табл. № 1 для маневрового руху)Таблиця 2
Норми періодичності технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів

Вид і серія локомотивів Періодичність технічного обслуговування і ремонту, тис. км
 поточний ремонт капітальний ремонт
 ТО-3 ПР-1 ПР-2 ПР-3 КР-1 КР-2
Електровози  
ВЛ10 (2 секції) вантажний 12.5 25 175 350 700 2100
ВЛ8 (2 секції) вантажний 11 22 165 330 660 2000
ЧС2 пасажирський 12.5 25 175 350 700 2100
ВЛ80 (2 секції) вантажний - 14 200 400 800 2400
ЧС4 пасажирський 14 28 175 350 700 2100
Тепловози  
ТЕП60, 2ТЭП60 пасажирський 7.5 37.5 150 300 900 1800
Маневрові  
ТЕМ2, ЧМЕ3 0.08 0.625 1.25 2.5 7.5 15
 років років років років років років

Розрахунок програми маневрових локомотивів проводиться згідно з заданим експлуатаційним парком маневрових локомотивів (∑Мман - із завдання), нормою міжремонтного періоду у роках (ti) (з таблиці 2) за формулами (1.17 – 1.23). 
Визначимо ремонтну діяльність локомотивного депо та занесемо результати підрахунку у таблицю 3.
Показники, яки характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і якісну їх характеристику та ремонту, розраховуються в межах дільниць обертання локомотивів.

1.2. Розрахунок якісних показників роботи депо

Для розрахунку середньодобового пробігу локомотива необхідно визначити величину повного його обороту.
Розрахунок формул 1.21 – 1.24 проводиться для вантажного та пасажирського руху.

  (1.24)
де 2l – довжина ділянки обороту локомотивів, км;
  – час знаходження локомотива на станціях основного депо, год. (для електровоза 2.5 год., для тепловоза – 3.0 год.);
  – час находження локомотива на станціях зворотного депо (приймається з врахування проведення технічного огляду для електровоза 2.0 год, для тепловоза – 2.5 год.);
  – час простою локомотива на станціях зміни бригад (для пасажирського руху 20 хв. і вантажного руху – 30 хв. на один пункт);
  – кількість змін на ділянці обороту за оберт (для пасажирського руху , і вантажного руху – ).
Тл = 2*165 / 68,82 + 2,5 + 2 + 0,5*2 = 10,3 (год) – для вантажного руху.
Тл2 = 2 * 165 / 50 + 3 + 2,5 + 0,3 * 4 = 13,3 (год) – для пасажирського руху.
Середньодобовий пробіг локомотива, км/добу, у пасажирському і вантажному русі дорівнює:
  (1.25)
Sл = 2 * 165 * 24 / 10,3 = 768,93 (км/добу) – для вантажного руху.
Sл = 2 *165 *24 / 13,3 = 595,5 (км/добу) – для пасажирського руху. 
Середньодобова продуктивність локомотива у вантажному русі Н(л) визначається:
  (1.26)
Нл = 3380 * 768,93 / (1+ 0,15) = 2 259 985,6 (т) – у вантажному русі.
Нл = 3380 * 595,5 / (1 + 0,03) – 1 954 165,05 (т) – у пасажирському русі. 
Експлуатаційний парк локомотивів в пасажирському і вантажному русі визначається в відповідних видах руху ∑MSлін на середньодобовий пробіг локомотивів :
  (1.27)
де ∑MSлін - локомотиво - кілометри на ділянці обороту локомотивів в відповідних видах руху.
Ме = 6 834 319,53 / (768,93*365) = 35,04 = 35 (лок.) - у вантажному русі.
Ме = 4 818 000 / ( 595,5 * 365) = 22,17 = 22 (лок.) – у пасажирському русі.
Деповський процент несправних локомотивів визначається за формулою:
  (1.28)
де: – фронт ремонту, од. лок.;
  – парк локомотивів в розпорядженні депо; од.
 , (1.29)
де – кількість відповідних видів ремонту (ПР 3, ПР 2, ПР 1 і ТО 3);
  – норми простою локомотивів в відповідному виді ремонту, доба (таблиця 4);
  – кількість робочих днів у році (для ТО 3і ТО-2 приймається 365 днів, а для ПР 3, ПР 2, ПР 1 – 305 днів).
Мрем = (3,97*12+3,97*9,6+15,88*3,8+23,81*1,5+142,9*0,625)/305+ (762,13*0,25) / 365 = 1,41 (од. лок.) – у вантажному русі.
Мрем = (3,57*15+7,26*12+10,82*5+21,65*4+281,47*1,5)/305+ (324,77*0,42)/365 = 2,68 (од. лок.) – у пасажирському русі.
Мрем = (0,87*15+0,86*12+3,47*6+5,2*4+10,4*0,83)/305+ (141,7*0,21)/365 = 0,3 (од. лок.) – у маневровому русі.
  = 100 * 1,41/35,04 = 4,02 (процент несправних локомотивів у вантажному русі);
  = 100 * 2,68/22,17 = 12,09 (процент несправних локомотивів у пасажирському русі);
  = 100 * 0,3/13=2,31 (процент несправних локомотивів у маневровому русі).
Парк локомотивів який знаходиться у розпорядженні депо складається з експлуатаційного парку , парку локомотивів, що знаходяться в ремонті і в резерві .
  (1.30)
  (1.31)
Таблиця 4
Норми простою локомотивів у ремонті
Вид і серія локомотивів Технічне обслуговування і ремонт, діб
 ТО-3 ПР-1 ПР-2 ПР-3 КР- 1 КР-2 
Поїзні електровози
(у вантажному русі) 0,25 0,625 1,5 3,8 9,6 12
Тепловози  
ТЕП60, 2ТЭП60 
(у пасажирському русі) 0,42 1,5 4 5 12 15
ТЕМ2, ЧМЕ3
(у маневровому русі) 0,21 0,83 4 6 12 15

 
Таблиця 3 
Ремонтна діяльність локомотивного депо
Види ремонту У вантажному русі У пасажирському русі У маневровому русі
 Тепловозна тяга Електровозна тяга Тепловозна тяга
 Кількість ремонтів Норми простою локомотивів в ремонті,
діб Фронт ремонту Деповський процент несправних локомотивів Кількість ремонтів Норми простою локомотивів в ремонті,
діб Фронт ремонту Деповський процент несправних локомотивів Кількість ремонтів Норми простою локомотивів в ремонті,
діб Фронт ремонту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
КР-2 3,97 12 0,16 0,46 3,57 15 0,18 0,81 0,87 15 0,04
КР-1 3,97 9,6 0,13 0,37 7,26 12 0,29 1,31 0,86 12 0,03
ПР-3 15,88 3,8 0,2 0,57 10,82 5 0,18 0,81 3,47 6 0,07
ПР-2 23,81 1,5 0,12 0,34 21,65 4 0,28 1,26 5,2 4 0,07
ПР-1 142,9 0,625 0,3 0,86 281,47 1,5 1,38 6,22 10,4 0,83 0,03
ТО-3 762,13 0,25 0,52 1,48 324,77 0,42 0,37 1,67 141,7 0,21 0,08
 
М рез. = 0,1 * 35,04 = 3,5 (лок.) – у вантажному русі;
М рез. = 0,1 * 22,17 = 2,2 (лок.) – у пасажирському русі.
М заг. = 35,04+1,41+3,5 = 39,95 = 40 (лок.) – у вантажному русі.
М заг. = 22,17+2,68+2,2 = 27,05 = 27 (лок.) – у пасажирському русі.

1.3. Складання плану по праці і заробітної плати

Основними показниками плану по праці є: чисельність працівників за основними виробничими групами, продуктивність праці, середньомісячна заробітна плата одного працівника і загальний фонд заробітної плати.
Розрахунок чисельності і заробітної плати локомотивних бригад.
Кількість локомотивних бригад залежить від Обсягу перевезень, норми роботи на одну локомотивну бригаду і прогресивних норм використання локомотивів. Обсяг роботи локомотивів приймається в межах дільниць роботи локомотивних бригад.
Розрахунок контингенту. У пасажирському і вантажному русі локомотиви обслуговуються змінними бригадами. Планова чисельність робочих локомотивних бригад в пасажирському русі визначається за формулою:
  (1.32)

  (1.33)
де – число пар пасажирських поїздів на дільницях;
  – число днів курсування поїздів за рік (365);
  – час повного обороту бригад, год.;
  (1.34)
  – дільниця обслуговування локомотивними бригадами, км;
tдодпас - додатковий час на приймання і здавання локомотива, год. (прийняти 1 год. на одну поїздку);
  – річний фонд часу, год. (2028 годин);
  – склад бригади, чол.;
 – коефіцієнт на заміщення (0,15 в усіх видах руху).
Vділпас- дільнична швидкість, км/год.

Тбр = 2*165/50+1=7,6 (год) – у пасажирському русі.
  = 20*365*7,6*2/2028 = 54,71 (чисельність локомотивних бригад) – планова чисельність.
  = 54,71 (1+0,15) = 62,92 (чисельність локомотивних бригад).
Планова чисельність робочих локомотивних бригад у вантажному русі:
  (1.35)
  (1.36)
де: – лінійний пробіг поїзних локомотивів за рік на дільницях обслуговування локомотивними бригадами, км;
  – пробіг однієї бригади за місяць, км.
 6 834 319,53*2/12*9616,2 = 118,45 (чисельність локомотивних бригад) - планова чисельність у вантажному русі.
  = 118,45*(1+0,15) = 136,22 (чисельність локомотивних бригад).
  = 2*165*29,14 = 9616,2 (км).
 = 169/5,8 = 29,14 (поїздок);
Тбр = 2 *165/68,82+1 = 5,8 (год) – у вантажному русі.
На маневровій роботі планова численність локомотивних бригад визначається виходячи з кількості локомотивів, що працюють на маневрах, Мман, норми обслуговування локомотивів і змінності роботи  
  (1.40)
  (1.41)
При цілодобовій роботі Сзм = 4,32. 
Число маневрових локомотивів, що обслуговуються одним працівником, приймається за завданням. Тому контингент помічників машиністів потрібно планувати з урахуванням їх зменшення при роботі одного працівника.
  = 13 *0,5* 4,32 = 28,08 (чисельність локомотивних бригад).
  = 28,08* (1+0,15) = 32,3 (чисельність локомотивних бригад).
Розрахунок заробітної плати локомотивних бригад.
Середньомісячна заробітна плата робітників локомотивних бригад визначається по видам руху по статтям номенклатури витрат в електровозному депо - 60, 61 і 98 і в тепловозному депо - 95, 96 і 98.
Розрахунок заробітної плати робітників локомотивних бригад у пасажирському русі оплачується за погодинно-преміальною системою, вантажного руху - за відрядно-преміальною системою: за виконання локомотиво-кілометрів, праця бригад, які обслуговують маневрові локомотиви на вирішальних дільницях виробництва, оплачується відрядно-преміальною системою. Відрядний приробіток планується виходячи з перевиконання норми на 10-15% і у вантажному, і в маневровому русі.
Місячна тарифна ставка визначається множенням годинної тарифної ставки на середньомісячну кількість годин, яка складає – 169 год.
При розрахунку середньомісячної зарплати враховуються такі доплати і премії, як:
- доплата за роботу в святкові дні в розмірі від 2,2-3% від годинної тарифної ставки (посадового окладу);
- доплата за роботу у вечірній час з 1800 до 2200 год. Планується у розмірі 10% годинної тарифної ставки (посадового окладу) відповідного працівника;
- доплата за роботу в нічний час. Розмір даної доплати 20 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) відповідного працівника (за час, відпрацьований з 2200 до 600);
- надбавка за клас кваліфікації машиністам І класу і при наявності права управління видами тяги у депо (прийняти для машиністів трьох видів тяги 20% і для помічників машиністів 10%, двох видів тяги: машиністу 20%, помічнику 10%, одного виду тяги: машиністу 15%, помічнику 5% ) з розрахунку годинної тарифної ставки;
- доплата за вислугу років розраховується з розрахунку 17 % від середньомісячної заробітної плати;
- доплата за керівництво бригадою з чисельністю від 5 до 10 осіб у розмірі 20%, понад 10 осіб – від 20-25% тарифної ставки за фактично відпрацьований час;
- премія по фонду заробітної плати: в пасажирському русі за приведення поїздів згідно розкладу у розмірі від 20% до 40%, у вантажному русі від 15% до 40% і на маневровій роботі за виконання плану по відправленню поїздів (вагонів) із станції у розмірі від 20% до 40% від тарифної ставки;
За обслуговування маневрових тепловозів в «одне лице» тарифна ставка машиніста збільшується на 50% від відповідної тарифної ставки. Фонд заробітної плати розраховується на наявний контингент робітників.
Розрахуємо середньомісячну заробітну плату і річний фонд заробітної плати локомотивних бригад окремо у кожному виді руху і занесемо до таблиці 5.

 
Таблиця 5
Розрахунок заробітної плати машиністам та помічникам машиністів за видами руху
Професія Чисельність наявна Кількість годин за місяць Годинна тарифна ставка, грн. Місячна тарифна ставка, грн. Відрядний приробіток, грн. Відрядний заробіток, грн. Доплата за роботу в святкові дні, грн. Доплата за роботу у вечірній час Доплата за роботу в нічний час, грн. Доплата за клас кваліфікації, грн. Доплата за керівництво бригадою, грн. Премія, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Середньомісячна заробітна плата керівників, грн. Фонд заробітної плати за рік, тис. грн. Фонд заробітної плати за рік без вислуги років Фонд заробітної плати за рік з вислугою років
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Вантажний рух  
Машиніст 118,5 169 16,82 2 842,00 426,30 3 268,30 85,26 284,20 170,52 568,40 612,06 1 136,80 5 513,48 6 125,54 7 917,65 7 917,65 9 263,65
Помічник машиніста 115 169 13,04 2 204,00 330,60 2 534,60 66,12 220,40 132,24 220,40 - 881,60 4 055,36 - 5 596,40 5 596,40 6 547,78
Пасажирський рух  
Машиніст 54,71 169 16,82 2 842,00 - 2 842,00 85,26 284,20 170,52 568,40 621,94 1 136,80 5 087,18 5 709,12 3 377,15 3 377,15 3 951,27
Помічник машиніста 50 169 13,04 2 204,00 - 2 204,00 66,12 220,40 132,24 220,40 - 881,60 3 724,76 - 2 234,86 2 234,86 2 614,78
Маневрений рух  
Машиніст 28,08 169 13,73 2 320,00 348,00 2 668,00 69,60 232,00 139,20 464,00 651,46 1 160,00 4 732,80 5 384,26 1 610,40 1 610,40 1 884,17

 
Для вантажного руху годинна тарифна ставка:
Машиніста: 725/169/3,92= 16,82 (грн.)
Помічника машиніста: 725/169*3,04 = 13,04 (грн.).
Для маневрового руху:
Машиніста: 725/169*3,2 = 13,73 (грн.).
Приймаємо відрядний приробіток за 15% у вантажному і маневровому русі.
Зробимо припущення, що 30% робочого часу припадає на нічний час. 
Доплату за клас кваліфікації приймемо у розмірі 20% та 10% відповідно для машиністів та помічників машиністів.
Планування контингенту робітників по поточному ремонту локомотивів здійснюється виходячи з розрахованої програми поточного ремонту по видам ремонту і технічного обслуговування (згідно завдання), серіям і норм витрат людино-годин на окремі види ремонту, які наведено у таблиці 6. Дані норми приймаються як прогресивні з урахуванням зростання продуктивності праці.
Контингент робітників на кожний вид ремонту, окремо по видах руху може бути розрахований за наступною формою:
  , (1.42)

  , (1.43)
де – чисельність робітників по відповідному ремонту, чол.;
  – трудомісткість на одиницю ремонту за серіями локомотивів, люд-год. (з таблиці 6);
  – програма ремонту по серіям локомотивів, од.;
  – річний фонд робочого часу (2028 годин);
  – коефіцієнт на заміщення (прийняти 0,13).
  (ПР3) = 15,88*3200/2028 = 25,06 (од) – у вантажному русі.
Ч обл. (ПР3) = 25,06 * (1+0,13) = 28,32 (од).
Ч наяв. (ПР2) = 23,81*500/2028=5,87 (од).
Ч обл. (ПР2) = 5,87*(1+0,13) = 6,63 (од.).
Ч наявн. (ПР1) = 142,9 * 380 /2028 = 26,78 (од.).
Ч обл. (ПР1) = 26,78 * (1+0,13) = 30,26 (од.).
Ч наяв. (ТО3) = 762,13 * 90 / 2028 = 33,82 (од.).
Ч обл. (ТО-3) = 33,82 * (1+0,13) = 38,22 (од.).
У пасажирському русі (ТЕП 60):
Ч наяв (ПР3) = 10,82*3500/2028 = 18,67 (од.)
Ч обл. (ПР3) = 18,67* (1+0,13) = 21,1 (од.).
Ч наяв. (ПР2) = 21,65*2100/2028 = 22,42 (од.).
Ч обл. (ПР2) = 22,42 * (1+0,13) = 25,33 (од.).
Ч наяв. (ПР1) = 281,47*300/2028 = 41,64 (од.).
Ч обл. (ПР1) = 41,64 * (1+0,13) = 47,05 (од.).
Ч наяв. (ТО-3) = 324,77* 110/2028 = 17,62 (од.).
Ч обл. (ТО-3) = 17,62* (1+0,13) = 19,91 (од.).
У маневровому русі (ТЕМ2):
Ч наяв. (ПР3) = 3,47*1400/2028 = 2,4 (од).
Ч обл. (ПР3) = 2,4 * (1+0,13) = 2,71 (од.).
Ч наяв. (ПР2) = 5,2*600/2028 = 1,54 (од.).
Ч обл. (ПР2) = 1,54 *(1+0,13) = 1,74 (од.).
Ч наяв. (ПР1) = 10,4 *170 /2028 = 0,87 (од.).
Ч обл. (ПР1) = 0,87 * (1+0,13) =0,98 (од.).
Ч наяв. (ТО-3) = 141,7 * 70 /2028 = 4,89 (од.).
Ч обл. (ТО-3) = 4,89 * (1+0,13) = 5,53 (од.).
Оплата праці проводиться згідно з наказом 415-Ц “Наказ про вдосконалення організації заробітної плати і введенню нових тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничного транспорту України” від 10 листопада 2006 р. і далі згідно положень, які враховують зміни щодо заробітної плати.
Розрахунок чисельності робітників по поточному ремонту локомотивів.
Планування контингенту робітників по поточному ремонту локомотивів здійснюється виходячи з розрахованої програми поточного ремонту по видам ремонту і технічного обслуговування (згідно завдання), серіям і норм витрат людино-годин на окремі види ремонту, які наведено у таблиці 6. Дані норми приймаються як прогресивні з урахуванням зростання продуктивності праці.
Контингент робітників на кожний вид ремонту, окремо по видах руху може бути розрахований за наступною формою:
  , (1.42)

  , (1.43)
де – чисельність робітників по відповідному ремонту, чол.;
  – трудомісткість на одиницю ремонту за серіями локомотивів, люд-год. (з таблиці 6); – програма ремонту по серіям локомотивів, од.; – річний фонд робочого часу (2028 годин); – коефіцієнт на заміщення (прийняти 0,13). 
 
Таблиця 7 
Розрахунок чисельності робітників по ремонту локомотивів
Види ремонту У вантажному русі У пасажирському русі У маневровому русі
 Тепловозна (електровозна) тяга Електровозна тяга Тепловозна тяга
 Кількість ремонтів, рем. Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. Чисельність наявна, чол. Чисельність облікова, чол. Кількість ремонтів Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. Чисельність наявна, чол. Чисельність облікова, чол. Кількість ремонтів Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. Чисельність наявна, чол. Чисельність облікова, чол.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ПР-3 15,88 3200 25,06 28,32 10,82 3500 18,67 21,1 3,47 1400 2,4 2,71
ПР-2 23,81 500 5,87 6,63 21,65 2100 22,42 25,33 5,2 600 1,54 1,74
ПР-1 142,9 380 26,78 30,26 281,47 300 41,64 47,05 10,4 170 0,87 0,98
ТО-3 762,13 90 33,82 38,22 324,77 110 17,62 19,91 141,7 70 4,89 5,53
 
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих на ремонті локомотивів.
Праця робітників, зайнятих на ремонті локомотивів, оплачується за відрядно-преміальною системою, крім труда підсобних робітників. Тарифна ставка на кожний вид ремонту визначається множенням часової ставки, на середню місячну норму годин – 169. Середній розряд робітників прийняти: на ПР-3, ПР-2 і ПР-1 – 4-й, а на ТО-3 – 5-й. Для підсобних робітників передбачити погодинно-преміальну оплату праці по 3-му розряду.
Розрахунок заробітної плати робітникам, які знаходяться на ремонті проводиться наступним чином. З таблиці 7 переноситься наявна чисельність по кожному виду ремонту і виду тяги в таблицю 9 (графи 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Потім з таблиці 8 вибирається по відповідному виду ремонту процент чисельності, який відноситься до конкретної бригади. Наприклад. Наявна чисельність на ПР-3 електровозів складає 17 чоловік (100%). Із них:
Таблиця 8
1. 33% виконує комплексна бригада, тобто: чол.;
3. 42% виконує заготовче відділення, тобто: чол.;

2. 20% виконує спеціальна бригада, тобто: чол.;
4. 5% виконують підсобні робітники, тобто: чол.


Крім тарифної ставки робітникам-відрядникам планується приробіток в розмірі 10% за перевиконання встановлених норм вироблення.
Робітникам, зайнятим на технічному обслуговуванні і ремонті локомотивів, планується премія по фонду заробітної плати за високу якість ремонту, що гарантує пробіг локомотива до чергового планового ремонту і виконання встановлених норм простою у ремонті. Розмір премії приймається від 20 до 60% визначається видом ремонту. Премія слюсарям комплексних бригад і спеціалізованих відділень, зайнятих на ПР-3 і ПР-2 планується в розмірі 60% відрядного заробітку.
Робітники заготовчих відділень за виконання встановлених завдань в термін преміюються в розмірі 60% тарифної ставки, підсобні робочі - 30% тарифної ставки.
Робітникам, які виконують ТО-3 та ТО-2 заробітна плата розраховується щодо цілодобового режиму роботи. Аналогічні розрахунки виконуються по ПР – 2, ПР – 1 (таблиця 6 та додаток А), ТО – 3, ТО – 2 у додатку А.
Праця робітників по екіпіровці оплачується за почасово-преміальною системою по 5-му розряду.

1.4. План експлуатаційних витрат

Планування експлуатаційних витрат депо проводиться по основним видах робіт (по статтям номенклатури робіт) і за елементами витрат: заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, поліпшення основних фондів, інші витрати.


 
Таблиця 9
 
Приклад розрахунку середньомісячної заробітної плати робітників, зайнятих поточним ремонтом електровозів

Види робіт Вантажний рух
 Наявна чисельність робітників на відповідних видах робіт Кількість годин в місяць Середній розряд робітників Годинна тарифна ставка, грн. Місячна тарифна ставка, грн. Відрядний приробіток 10% , грн. Відрядний заробіток, грн. Премія, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати
 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1
Слюсарні, що виконуються комплексною бригадою 8,30 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 385445,13 1,90 88234,43 8,80 408664,71
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями 5,00 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 232195,86 1,20 55727,01 5,40 250771,53
Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях 10,50 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 487611,31 2,50 116097,93 11,20 520118,73
Підсобні 1,26 169,00 3,00 7,68 1297,92 129,79 1427,71 778,75 2206,46 33361,74 0,27 7148,94 1,38 36539,04
Разом 25,06 169,00 - 2227,23 812,72 8939,93 4876,33 13816,26 1138614,03 5,87 267208,31 26,78 1216094,01
Види робіт Пасажирський рух Маневровий рух
 Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати Чисельність робітників на відповідних видах робіт Річний фонд заробітної плати
 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1
Слюсарні, що виконуються комплексною бригадою 6,20 287922,87 7,40 78666,84 13,70 636216,66 0,80 37151,34 0,51 23683,98 0,29 13467,36
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями 3,70 171824,94 4,50 50154,31 8,30 385445,13 0,50 23219,59 0,31 14396,14 0,17 7894,66
Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях 7,80 362225,54 9,40 103935,29 17,50 812685,51 1,00 46439,17 0,60 27863,50 0,37 17182,49
Підсобні 0,90 23829,81 1,12 6354,62 2,14 56662,00 0,10 2647,76 0,12 3177,31 0,04 1059,10
Разом 18,60 845803,16 22,42 239111,05 41,64 1891009,29 2,40 109457,85 1,54 69120,93 0,87 39603,62


 

Таблиця 10 
Розрахунки додаткової заробітної плати

№ Види робіт Річний фонд заробітної плати Процент додаткової заробітної плати Сума додаткової заробітної плати
пп  
1 Утримання локомотивних бригад:  
 в пасажирському русі 2975923,50 0,15 446388,524
 у вантажному русі 2621916,35 0,15 393287,452
 в маневровому русі 218182,40 0,15 32727,36
  Разом 5816022,24 872403,34
2 ТО і ПР електровозів 601035,1152 0,10 60103,5115
  Разом 6417057,36 932506,85

Витрати на паливо, і електроенергію на тягу поїздів плануються на обсяг роботи у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами, а витрати по технічному обслуговуванню і ремонту локомотивів, амортизація локомотивного парку і інші витрати на загальний пробіг локомотивів в межах дільниць їх звертання.
Витрати на паливо (електроенергію) на тягу поїздів планується по видах руху.
У пасажирському і вантажному русі витрати на електроенергію тис. грн., визначаються за плановим обсягом роботи ( , ), нормам витрат електроенергії на вимірювач , і ціною 1 кВт-год. електроенергії (0,75 грн. за кВт):
 , (1.45)

Ее = 21 000 000 000 *121 *0,75 /10 000 * 100 = 1 905 750 (грн.).
Витрати на паливо для маневрової роботи тепловозів ( , тис. грн.), визначаються по плановим загальних локомотиво-годинам маневрової 
роботи ( ), нормами витрати палива на 1 годину маневрової роботи і ціною 1 т палива :
  , (1.46)
  = 13*24*7450/1000 = 2 324,4 (грн./добу).
Норми витрат умовного палива (електроенергії) на поїзну і маневрову роботи і ціни на паливо (електроенергію) приймаються відповідно до завдання або викладачем. 
Витрати на матеріали. Витрати мастильних і обтиральних матеріалів ( , тис. грн.) визначаються у вантажному, пасажирському, маневровому видах руху, на експлуатацію локомотивів плануються на весь загальний пробіг в межах дільниці обертання локомотивів за нормами на 1000 локомотиво-км:
  , (1.47)
  , (1.48)

  = 7 144 970,42 * 280/1000 = 2 000 591,72 (грн.).

  = 4 962 540 * 280 / 1000 = 1 389 511,2 (грн.).

  = 7 144 970,42 * 240/1000 = 1 714 792,9 (грн.).

  = 4 962 540 * 240 / 1000 = 1 191 009,6 (грн.).

Норми витрат на мастильні матеріали приймаються 280 грн. на 1000 локомотиво-км для електровозів і тепловозів. Витрати на обтиральні матеріали визначається за нормами на 1000 локомотиво-км пробігу: для електровозів 240 грн., для тепловозів 250 грн. Витрати матеріалів на екіпіровку локомотивів планується за нормами на 1000 локомотиво-км загального пробігу у межах дільниць їх обертання: для електровозів 200 грн., для тепловозів 310 грн. Амортизаційні відрахування по рухомому складу (III група)(статті 75, 111) плануються за серіями локомотивів. По парку локомотивів розрахунок амортизаційних відрахувань може бути зроблено за формулою:
  , (1.49)
де – амортизаційні відрахування, тис. грн.;
  – експлуатаційний парк локомотивів і-го виду руху, од.;
  – оптова ціна і-го виду локомотивів, тис. грн. (таблиця 13);
  – норма амортизаційних відрахувань, % (табл. 14);
  – резервний парк локомотивів, од;
  - ремонтний парк локомотивів, од.
А = 51 535,5 (тис. грн.) – амортизаційні відрахування для електровозів.

А = 4 027,41 (тис. грн.) – амортизаційні відрахування для тепловозів.
Таблиця 12
Витрати матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт електровозів і тепловозів, грн. на одиницю ремонту

Вид і серія 
локомотивів Види технічного обслуговування і ремонту
 ТО - 3 ПР - 1 ПР - 2 ПР - 3
Електровози:  
ЧС2, ЧС4 200 700 1175 3330
ВЛ10, ВЛ80, ВЛ8 250 1200 1220 3560
Тепловози:  
ТЕМ2, ЧМЕ3 300 650 1200 2900
Таблиця 13 
Оптові ціни на основні види рухомого складу і кошторисна вартість постійних пристроїв
Вид і серія локомотивів Ціна основних фондів локомотивного депо, тис. грн.
Електровози: 
ВЛ10 9528,0
ВЛ80 9400,0
ВЛ8 8600,0
ЧС4 1590,7
ЧС7 1755,0
Тепловоз - ЧМЕ3 1839
Кошторисна вартість постійних пристроїв депо (без локомотивів):
електровозне депо 8139,5
у тому числі:
виробниче-службові будівлі I група: 
електровозне депо 3500
виробниче обладнання II група: 
електровозне депо 788,0
невиробничі, ін. фонди III група: 
електровозного і тепловозного депо 83314,0

1.5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення за групами основних фондів

1 Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 5 %
2 Обчислювальна техніка, інший транспорт (автотранспорт), господарський інвентар - 25 %
3 Локомотиви (електровози, тепловози), машини, обладнання, силові, робочі, вимірювальні, регулюючі, запчастини для локомотивів, інструмент, виробничий інвентар – 15 %
Планування загально-виробничих витрат в курсовій роботі передбачається провести за такими статтями:
ст. 500 «Оплата праці виробничого персоналу за невідпрацьований час». Утримання загально-виробничого персоналу (основна і додаткова заробітна плата персоналу) виробничих дільниць, заробітна плата за невідпрацьований, але оплачуваний час у локомотивному депо, та відрахування на соціальні заходи. Відрахування на соціальні заходи в розмірі 38,3% від фонду заробітної плати працівників і працівників депо, плануються по кожній статті, включаючи і оплату праці щодо заміщення;
ст. 501 «Підготовка кадрів». Оплата праці виробничого персоналу за час їх навчання з відривом від роботи у системі підвищення кваліфікації;
ст. 525 «Амортизація». За даною статтею плануються амортизаційні відрахування від вартості основних фондів, що безпосередньо використовуються в процесі виробництва, крім відрахувань по локомотивному парку. Величина амортизаційних відрахувань визначається по кошторисній вартості постійних пристроїв депо, наведених в таблиці 13, і за встановленими нормами, приведеними в таблиці 14.
Таблиця 14 
Норми амортизаційних відрахувань
Види основних фондів Загальна норма амортизаційних відрахувань
Локомотивне депо 
Будівлі I група 5
Обладнання для ремонту рухомого складу II група 15
Електровози III група: 
Постійного струму 15
Змінного струму 15
Тепловози магістральні III група 15
Тепловози маневрові 15

Амортизаційні відрахування виробничо-службових будівель:
 3 500* 0,05 = 175,0 (тис. грн.).
Амортизаційні відрахування виробничого обладнання:
788 * 0,15 = 118,2 (тис. грн.).
Амортизаційні відрахування невиробничих, інших фондів:
83 314,0 * 0,15 = 1 249,71 (тис. грн.).
Ремонт основних фондів проводиться з суми 5 % річних незалежно від групи основних фондів «Поліпшення основних фондів» і планується по елементу «інші». Ремонт основних фондів = 4 380,1 (тис. грн.). За іншими статтями загально-виробничих витрат приймаються витрати у розмірі 20% від суми основної заробітної плати прямих витрат робітників і розподіляються за елементами витрат: заробітна плата 60%, матеріали 17%, електроенергія 7%, паливо 10% і іншої витрати 6%. 
Інші загальновиробничі витрати, в т.ч.:
Заробітна плата: 2911,4 тис. грн.
Матеріали: 824,9 тис. грн.
Електроенергія: 339,66 тис. грн.
Паливо: 485,23 тис. грн.
Інші: 291,14 тис. грн.
Планування адміністративних витрат проводиться відповідно. Заробітна плата оперативно-виробничого і цехового персоналу і апарату управління цеху локомотивного депо приймається за даними таблиці 9. Відрахування на соціальне страхування визначаються в розмірі 38,3% від фонду зарплати. Витрати за іншими елементами адміністративних витрат приймається: матеріали і паливо по 180 тис. грн., електроенергія 190 тис. грн. та інші витрати 290 тис. грн. Із таблиці 9 заробітна плата оперативно-виробничого і цехового персоналу та апарату управління цеху локомотивного депо складає 7 920,72 тис. грн. Тоді відрахування на соціальне страхування - 3 033,64 (тис. грн.).
1.6. Калькуляція планової собівартості
   
Планова собівартість визначається на розрахункові вимірники за родом руху і видами тяги. Собівартість розраховується на основі плану експлуатаційних витрат.
Калькуляція планової собівартості передбачає наступне групування експлуатаційних витрат по розрахунковим вимірникам і по елементам та статтям витрат:
утримання локомотивних бригад;
паливо і електроенергія для тяги поїздів;
мастильні, обтиральні і освітлювальні матеріали;
екіпіровка локомотивів;
технічне обслуговування ТО 3, ТО 2, ПР - 3, ПР - 2, ПР - 1;
амортизація основних фондів;
прямі витрати;
загально-виробничі витрати;
адміністративні витрати.
В калькуляцію експлуатаційних витрат включають в такому порядку:
сума витрат «на склад локомотивних бригад», «паливо», «електроенергію», «мастильні, обтиральні і освітлювальні матеріали» показується у відповідних графах повністю, за видами робіт як прямі витрати, пов'язані з одним видом послуг. Величина цих витрат визначається за відповідними статтями витрат;
витрати на екіпіровку локомотивів включається в графу «екіпіровка локомотивів» після попереднього розподілу їх по роду руху пропорційно загальним локомотиво-км в межах дільниць обертання локомотивів;
в графу «технічне обслуговування і ремонт локомотивів» включаються суми витрат, передбачені планом на виконання технічного обслуговування (ТО - 2 і ТО – 3) здійснюваного в даному депо. Розподіл цих витрат по видам руху проводиться пропорційно загальному пробігу локомотивів в межах дільниць їх обертання у відповідних видах руху;
амортизаційні відрахування по локомотивному парку, що враховуються за статтями основних витрат, відносяться безпосередньо на певний вид експлуатаційної роботи (амортизація пасажирських локомотивів на пасажирські перевезення, маневрових локомотивів на амортизацію спеціальних локомотивів).
Уся сума основних витрат, загально-виробничих і адміністративних витрат розподіляються за родом руху і видами тяги пропорційно фонду заробітної плати прямих витрат.
Обсяг експлуатаційної роботи включає показники експлуатаційної роботи в межах дільниць роботи локомотивних бригад. По маневровій роботі включаються корисні локомотиво-години маневрових локомотивів. Собівартість визначається розподілом витрат на Обсяг роботи відповідно до вимірників.


ВИСНОВОК

Підсумовуючи, зазначимо: у роботі були розраховані 
кількісні показники (локомотив-кілометри у голові поїздів, локомотиво-кілометри у межах дільниць обслуговування, допоміжний пробіг локомотивів, лінійний та загальний пробіг у пасажирському та вантажному русі, локомотиво-кілометри маневрові, тощо);
 якісні показники (кількість ремонтів, фронт ремонтів, деповський процент несправних локомотивів) показники роботи депо, розрахована ремонтна діяльність локомотивного депо, складено план по заробітній платі, шляхом розрахунку наявної та облікової чисельності працівників, розрахунку заробітної плати локомотивних бригад, розрахунку чисельності робітників по поточному ремонту локомотивів, розрахунку заробітної плати робітників, зайнятих на ремонті локомотивів, також шляхом підрахунку різних надбавок та премій (за розряд, за роботу у святкові дні, за роботу у вечірній час, у нічний час, за клас кваліфікації, за вислугу років, за керівництво бригадою);
розроблено план експлуатаційних витрат. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наказ №415-Ц про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничного транспорту України – Вид: ТОВ «Швидкий рух»/ Київ 2005. – 135с.
Себестоимость железнодорожных перевозок /Журавель А.И.; Новосибирск, изд. СГУПСа, 2000 – 304 с.
Экономика железнодорожного транспорта /Под ред. Дмитриева и др.; М.; Транспорт, 1997 г., 2002г.
Экономика, организация и планирование локомотивного хозяйства / Под ред. С.С. Маслакова, И.Г.Бойко и др. - М.: Транспорт 1991 г., 1998 г.
Экономика транспорта. /Под ред. И.В.Белова и др.; М.; Транспорт 1989 г.
Экономика труда /Под ред. Ю.В. Петрова; М.; Транспорт, 1999 г., 2002г.


Другие работы по теме: