Contribution to International Economy

  • Текстова реклама
Текст работы скоро появится
Зміст
Вступ
Розділ 1 Текстова реклама
1.1 Рекламний текст
1.2 Розмаїтість рекламних текстів
Розділ 2 Реклама в пресі
Висновок
Бібліографія

Вступ
Реклама в пресі є одним із широко використаних, видів рекламної діяльності. Вона дає можливість, донести, до читача інформацію про товари й послуги, використовуючи, вербальні й візуальні форми звертання.
Величезні тиражі друкованих видань і той факт, що їхній прибуток на сорок відсотків залежить від кількості розміщеної реклами, як не можна, краще демонструють актуальність обраної нами проблематики.
Автори даної роботи розглянули методи створення рекламного тексту й способи його розміщення в пресі.
Дослідження складається із двох частин. Першу можна назвати теоретичної, а другу практичної. Практична частина присвячена проблематиці рекламно тексту. Отут розглядається робота копирайтера, його професійні завдання й можливі помилки, методи написання тексту.
Також ця глава освічена інтересам читача: як зробити так щоб він зацікавився, знайшов для себе корисну інформацію про товари й послуги. Гарний рекламний текст відразу впадає в око, і, головне приносить прибуток рекламодавцеві.
Другий розділ - практична присвячений рекламі на сторінках газет.
Отут розглядаються типи друкованих видань, у яких можливе розміщення реклами. Автори аналізують види друкованої продукції і їхня ефективність у плані розміщення в них рекламних текстів.
Журнали й газети, є виданнями, у яких найчастіше розміщається вербальна реклама, але різниця між ними істотна.
Ціна розміщення можливості оформлення, аудиторія читачів тираж і кількість випусків. Дослідники проаналізували ці два види преси й, опираючись на літературу, показали яка по призначенню текстова реклама ефективніше на сторінках цих видань.
Основною метою нашого дослідження було відображення специфіки вербальної реклами на сторінках газет, зокрема на матеріалі газети «Сьогодні», її позитивних і негативних сторін.
Будь-яке явище має вплив на безпосереднього його споживача, реклама не є виключенням. Тому крім реклами ми приділили увагу її споживачеві, як й якими методами, вона у впливає на читача.

Розділ 1 Текстова реклама
1.1 Рекламний текст
Перед тим як говорити про текстову рекламу, варто визначити її вагу, обсяг, що вона займає у всьому рекламному просторі. Отож, текстова реклама займає 75% всієї реклами - це гасла, газетні статті, листи прямого поштового розсилання.
У повному обсязі всі ці види рекламних текстів представлені на сторінці газети «Сьогодні».
Якщо організація має можливість робити тексти як сценарії, гасел, оголошень акцій, буклетів, то це досить великий вибір.
Тому текстами звичайно займаються керівники (вони їх оцінюють). Але в чистому виді можна рідко зустріти професію текстовика (копирайтера). Тільки невелика кількість організацій мають таких фахівців. Звичайно ситуація зі створенням рекламного тексту в невеликих фірмах виглядає так: молодший брат директори на корпоративну вечірку пише вірші про ювілей фірми, дружина складає гасла, хтось пише статті. Якщо говорити про рекламні тексти - то ця сфера залишається без хазяїна знає правила граматики й може перевіряти стилістичні помилки.
Журналісти орієнтуються на зведення «жаревых« подій, тому їхні тексти часто носять більше експресивний, поверхневий характер, чим функціональний.
Тому неможливість професіоналів ефективно працювати в текстовій рекламі приводить до того, що текстами займаються велику кількість різних фахівців. У своїй практиці ми плідно співробітничали з інженером - системотехніком, що розробляв тексти в рекламному відділі великої комерційної фірми.
Давайте почнемо з основ, що ж таке текст? Текст - це сукупність символів і знаків, які мають общеупотребимые значення.
Ця сукупність знаків організована як хронологічна послідовність етапів у розгортанні змісту або основної теми. Текст повинен мати цілісність і связностъю. Связностъ тексту припускає, що кожен новий елемент тексту послідовно продовжує попередній зміст щодо логіки, змісту й цілей тексту. Послідовність знаків може бути спеціально організована й, як наслідок, викликати різні асоціації й значення.
Текст впливає, наприклад тим, що він заявляє важливу тему, представляє якийсь продукт (об'єкт, предмет) як засіб рішення проблеми й пропонує щось робити важлив і потрібне, як, наприклад: «Зберігаєте гроші в ощадній касі».
А ще текст показує, які нові й нетрадиційні можливості відкриває новий продукт.
Наприклад, раніше ми просто зберігали гроші, а тепер ми можемо користуватися пластиковими картами. Вони не втратяться, їх не украсти, тобто вони надійні й ще приносять додатковий доход, як відсотки по внеску.
Тобто тепер старе завдання зберігання грошей ми можемо вирішувати нетрадиційним способом.
Текст за допомогою символів пускає в хід події реальності.
Текстова реклама може актуалізувати велику кількість різних значень і викликати за допомогою значень образи, емоції й асоціації.
Тому, насправді, рекламний текст - це символічна комунікація - тобто деяка формула, у якій є болыпое кількість фізичних величин, що персоніфікують реальні події рух, життя, професію, які «... написані на папері простими буквами ».
Таким чином, за рекламним текстом є велика кількість символів, що створюють значеннєве поле, здатне пустити в хід події реальності.
Текст за допомогою символів створює свою реальність для людини. От цей ефект впливу рекламного тексту, пов'язаний зі зміною стану й поводження людини в лінгвістиці називають терміном - перлокутивный ефект. Він полягає в тім, що будь-яке висловлення не просто повідомляє інформацію, але й стимулює або змушує читача щось зробити. Наприклад, текст може образити, налякати, обрадувати. Текст може змусити виконати наказ.
Велика безліч перлокутивных текстів зустрічається на сторінках досліджуваної нами газети. Інформація подається так, що читач замислюється над придбанням товару або послуги й, швидше за все, купить ту або іншу запропоновану вещ.
Аналізуючи рекламні тексти подані в газеті «Сьогодні» ми побачили досить багато емоційних текстів які розраховані на співпереживання, і досить мало, на щастя, що залякують або командних текстів.
Як і будь-який рекламний продукт, текст може впливати різної сили і якості.
Він може викликати емоцію й стан довіри й інтересу - емоційний вплив, може повідомляти інформацію й деталізувати подання клієнта про продукт інформаційний вплив, може стимулювати дію, наприклад, відвідування місця продажу, пошук додаткової інформації або покупку - діючий вплив. Безумовно, найбільш сильний перлокутивный ефект -- це покупка.
Але потрібно розуміти, що домогтися його в одному рекламному повідомленні мало реально. Тому необхідно цілу сукупність рекламних дій, де текст - лише один з елементів рекламного впливу.
Рекламні тексти в досліджуваній газеті дійсно приводяться блоками. Найчастіше вони підкріплюються фактичним матеріалом (фотографії, ілюстрації, витримки з інтерв'ю).
На жаль, помилка рекламодавців, що бажають заощадити, або авторів рекламних текстів, що роблять «усе за один присід» полягає в прагненні написати текст «про усім: небагато про фірму, мало-мало про ціни, відразу інформація про знижки й розпродаж, тут же опис моделі продукту з технічними подробицями. Цей текст дійсно про всім і ні про що конкретно.
Перлокутивный ефект такого тексту зводиться до нуля, оскільки різнорідний зміст актуалізується різні асоціації, зменшуючи значимість кожної окремо. Відсутність пріоритетів приводить до розмивання змісту.
На жаль, ця помилка часто зустрічається в друкованих виданнях, деякі приклади ми знаходимо й в «Сьогодні». На щастя їх досить мало.
За рахунок чого тоді текст має вплив? Текст має наступні елементи: окремі слова (тут важливе вибір лексики), речення й сукупність речень - абзаци (важливий порядок слів і фразопостроение), а також послідовність абзаців (логічна й значеннєва послідовність абзаців). Кожен елемент тексту несе із собою значення, а сукупність і послідовність слів створює комбінацію значень.
Ми вибираємо слова й вираження, які створюють або породжують той контекст, у якому ми хотіли б бачити свої висловлення.
Багато авторів, опираючись на це висловлення, сталі будувати свої тексти більш чітко, логічно продумано. Матеріали обраної газети демонструють високий відсоток саме продуманих рекламних статей.
Таким чином, вибір окремих слів, принципи фразопостроения й послідовність змісту в рекламному тексті створює картину реальності. Рекламний текст - це міст між людиною й реальністю. Якщо в ньому створена реальна й значима для споживача картина, то він актуалізує дії клієнта й збільшує перлокутивный ефект. І, навпроти, текст, замутняющий зв'язок з реальністю, убиває ефект впливу.
Можливість відтворювати й актуалізувати реальну картину дійсності об значимі потреби клієнта - пов'язана з раціональністю людини создающего текст. Тому рекламний текст може бути реальним і раціональним або навпаки - нереальним і нераціональним.
Взагалі людина по природі ірраціональна. Він приймає рішення на основі того, що йому вигідно або не вигідно, тобто виходить зі своєї власної раціональності. Раціональна людина раціональна, насамперед, як суб'єкт.
Його життя й сприйняття відповідають простій формулі «Я спостерігаю, я почуваю, я роблю, я .одержую результат». Раціональна людина - це той, котрий спостерігає, відповідно до цього діє й відповідно до цього одержує результат і коректує свої дії. Таким чином, він спокійний, тому що діє відповідно до своїх переконань і природно одержує результат, що є закономірністю його поводження. Показником раціональності є особиста визначеність й ясність.
Наступна проблема, пов'язана з раціональним поводженням, починається на етапі, коли ми намагаємося суб'єктивну раціональність пристосувати до умов навколишнього світу. Якщо щодо себе можна легко домовитися, то щодо соціальної групи більш складно. Тоді виникає другий етап у раціональності: пристосування до соціуму або соціалізація раціональності.
Перед людиною в цьому випадку коштує наступне завдання: як урахувати суспільні правила існування, щоб його раціональність була цілісної, і щоб він одержував те, що хотів уже в умовах соціальних відносин.
У такому випадку ми можемо говорити про те, що має місце социализированная раціональність. Тут можна сказати про те, що людина починає, перевірять свої гіпотези в соціальному контексті, тоді він робить припущення, про те, що « Я хочу от цього», і одержує вже соціальний результат і тоді коректує свою раціональність, з огляду на соціальні умови.
Оскільки людина - член соціальної групи, перебуває в навколишньому матеріальному світі і йому необхідно одержувати зворотний зв'язок від середовища, то він повинен пристосувати соціальну й суб'єктивну раціональність до зовнішніх, матеріальних умов. Тоді він вибудовує оптимальний спосіб або алгоритм для досягнення результату й одержує реакцію від технічного середовища. І ми говоримо, що маємо раціональність технологічну. І тут ми можемо говорити й про алгоритми, стратегію прийняття рішень і способах ефективної роботи.
Раціональність створюється шляхом зниження особистої невизначеності з розмитою реальністю через перевірку особистих гіпотез у соціальній і технологічній областях.
Раціональне поводження авторів рекламного тексту надзвичайно важливо, оскільки він створює зв'язок між клієнтом і миром. На жаль, дуже часто спостерігається зовсім зворотна картина. Копирайтер, виходячи тільки лише з особистих подань, нав'язує клієнтові своє бачення що відбувається, представляючи ситуацію такий, який він хоче неї бачити.
Тут не тільки губиться зв'язок з реальною ситуацією, але й відбувається конфлікт. Текст порушує сприйняття й спотворює картину, клієнт відмовляється сприймати його через те, що він здається йому надуманим, нереальним, шаблоновим або стереотипним. Раціональне поводження копирайтера повинне бути засноване на постійному дослідженні й перевірці власних гіпотез щодо того, як клієнт сприймає продукт, і що в ньому здається йому найбільш важливим.
У противному випадку копирайтер стає заручником власних шаблонів і стереотипів, а його тексти стають нереальними й гублять раціональність.
Раціональний текст заснований на реальному описі ситуації, звертанні до дійсних потреб клієнта, поданні продукту відповідно до його бачення. Саме такий підхід сприяє тому, що текст викликає довіру. Читач може персоніфікувати продукт і компанію, тобто сприйняти її як реальних і близьку, рекламних героїв як «своїх» або тих, на яких хочеться бути схожим, а речення про продаж як актуальне.

1.2 Розмаїтість рекламних текстів
Рекламний текст - це лише один з видів текстів, що впливають, до яких можна віднести також і навчальні тексти, тексти політичної реклами й тексти інструкції. Рекламні тексти мають свої відмінності, розглянемо особливості рекламних текстів у порівнянні з політичними текстами. У першу чергу до них варто відносити:
-безперервність і частоту впливу. Так, наприклад, політична реклама починається й закінчується щодо вибору політичного лідера. Комерційна реклама, навпроти, впливає на споживачів постійно, з певною частотою, так само як постійно існує ринок товарів і послуг для покупців.
-конкретність. Політична реклама оперує поняттями, які в основному не мають референтів у дійсності.
Вона призиває вибирати неупредметнені сутності, такі як «демократичний вибір», «національна гордість», «соціальна справедливість» тощо. На відміну від цього, комерційна реклама спрямована на конкретну, очевидне, відчутне й досяга цель, що, наприклад, придбання товарів конкретної марки у відомому магазині.
-дифференцированность. Політична реклама популяризує тільки одну ідею - зміна суспільного устрою. Комерційна реклама, навпроти, різноманітна по популяризируемым ідеях, оскільки різноманітні потреби покупців й асортименти, що їх задовольняє. Кількість товарів і послуг значно ширше, ніж кількість політичних речень.
-велике охоплення аудиторії. Незважаючи на гадану масовість, політична реклама спрямована на обмежений контингент - 25-30% голосуючих виборців.
А комерційна реклама охоплює значно більшу частину населення, оскільки практично кожний змушений, вирішать завдання вибору й покупки товарів і послуг, при цьому члену суспільства не обов'язково вибирати політичний курс країни. Тобто реальних покупців значно більше, ніж реальних виборців.
Відмінною рисою рекламного тексту є яскраво виражена функція, що впливає, оскільки він покликаний безпосередньо впливати на поводження клієнтів, і є рекламним продуктом, що активно впливає.
Копирайтер у процесі створення рекламного тексту коштує перед проблемою того, який саме рекламний текст він повинен створити, щоб домогтися необхідного результату. Ми вже відзначали згубність спокуси, що складає в тім, щоб написати текст «про всі», «з миру по нитці» - дивишся, і текст з'явився.
Текст в обмеженому обсязі зможе передати тільки порцію рекламної інформації. Але ця порція повинна бути доречна й своєчасна для того, щоб вплинути на цьому етапі розвитку рекламної кампанії.
Виходячи з того, яку роль рекламний текст грає в рекламній стратегії, на певному етапі розвитку рекламного плану, копирайтер повинен визначити мети, зміст, основний тему, і його обсяг. Безумовно, простий перебір варіантів тут не підходить. Необхідна споконвічна ясність
Мети й зміст рекламного тексту дуже відрізняються залежно від того, яку роль грає текст у рекламній стратегії й рекламному плані.
Текст рекламує назву, фірмовий знак або гасло (аспект престижу), розкриваючи значимі відмінності у філософії організації й переваги речення про продаж для споживача (аспект філософії), повідомляючи технічні характеристики товару, його вартість, способи функціонування, методи роботи з покупцями й т.д. (аспект сфери діяльності). Тому тексти можна розділити по приналежності до того або іншого аспекту в рекламі.
Залежно від етапу рекламного впливу текст може бути мотивуючої й інформаційним.
Так, якщо попереднім рекламним впливом була забезпечена необхідна інформація про продукт й організацію, то мотивування до дій буде цілком доречно. Навпроти, якщо знайомство з організацією й продуктом не відбулося або речення про продаж досить складно (наприклад, продаж електротехнічного встаткування промислового призначення), те необхідно ще створити додаткові умови, тобто повідомити необхідну інформацію.
У зв'язку із цим виділяють мотивуючі тексти, покликані безпосередньо викликати дії потенційних покупців.
Їхній ефект впливу найбільш виражений стосовно здійснення покупки, наприклад, відвідуванню місця продажу, особистим і телефонним переговорам з персоналом організації про придбання тих або інших товарів або послуг, обговоренню речення про продаж із близьким соціальним оточенням, здійсненню покупки. Мотивуючі тексти властиві, в основному, для аспектів філософії.
Інформаційні тексти призначені для того, щоб домогтися популярності, уваги й знання якої-небудь компанії або марки товару, роз'яснити деякі деталі речення про продаж. Такі тексти властиві аспекту престижу й сфері діяльності в рекламній кампанії. Ефект впливу таких текстів менш виражений, це звичайно контакт із боку потенційного клієнта з метою одержати додаткову інформацію.
До таких текстів можна від нести прайс-листы; статті в засобах масової інформації, що згадують назву організації або певної групи товарів (або послуги; вивіски біля або на місці продажу, оголошення про режим, місце роботи, асортиментах
Мети рекламного тексту обов'язково задають строгі принципи його організації.
Усе вище наведені види текстів зустрічаються в газеті «Сьогодні».
Розділ 2 Реклама в пресі
До реклами в пресі ставляться наступні друковані видання:
- газети (міські, обласні, всеросійські, спеціалізовані);
- журнали (галузевого або загального призначення);
- бюлетені;
- довідники.
Широке поширення одержала реклама в пресі. По обсязі витрат вона уступає лише рекламі по телебаченню. Реклама в газетах і журналах займає приблизно 70 % усього ринку рекламних оголошень.
Друкована сторінка, у загальному й газета зокрема дають у руки рекламодавця своєрідний, гнучкий засіб для вираження творчих потреб. Газета є засобом інформації, якою користується майже кожний, вона має велику гнучкість, а думка, виражена в письмовому виді, запам'ятовується.
Однак у газет є свої недоліки, до яких ставляться:
- відсутність вибірковості аудиторії; порівняно коротке життя; низька якість печатки й репродукції; жорстока рекламна конкуренція; неможливість гарантованого розміщення реклами в заданому друкованому просторі;
- перехресний тираж.
Реклама в газетах дешевше телевізійної. Тому розміщені в них рекламні оголошення звичайно менш привабливі й кожне видання має одночасно багато таких оголошень, у зв'язку, із чим вплив кожного з них окремо знижується.
Незважаючи на це, газета залишається одним із провідних провідників новин і реклами для населення.
Журнали мають інші переваги. За своїм характером вони найбільш виборчі із всіх засобів масової інформації. Вони мають гнучкість, як відносно кола читачів, так й у подачі реклами. Вони можуть працювати з кольорами, мають чудові поліграфічні можливості, а також престижні й мають запас довіри з боку читачів. До того ж все це при прийнятній вартості. Однак найчастіше строк їхнього випуску набагато довше, з їхньою допомогою важко одержати необхідне охоплення й частотність, а рекламна конкуренція в журналах набагато гостріше. Вдобавок вартість реклами в деяких виданнях дуже висока.
Рекламі в пресі властиві інформативність, наочність й орієнтація на певну категорію споживачів інформації, що читають небагато даний сорт газет або журналів.
Наприклад, у журналі «Яхт-клуб» доречно публікувати рекламу приналежностей для яхтсменів, а також дорогого одягу, взуття, вправності, дорогого відпочинку й іншого, тому що люди, що захоплюються яхт спортом, в основному належать до високо забезпеченої верстви населення. У журналі «Ліза» буде доречно смотреться реклама товарів для будинку, дрібної побутової техніки, засобів по догляду за волоссями, косметики, а також реклама салонів краси й супермаркетів, тому що це типовий журнал для жінок, що є по своїй суті домогосподарками, але не бажаючими цього визнавати. А реклама солідного, що піклується про свою репутацію банку буде доречна на сторінках фінансового журналу або солідної ділової газети, що спеціалізується на огляді ділового життя країни й миру.
При виборі журналів для розміщення реклами необхідно враховувати тираж, аудиторію, вартість і технічні можливості. Рекламні ставки журналу можуть визначатися декількома факторами: первинним н вторинним читацьким колом, числом передплатників і продажем у роздріб, а також відношенням гарантованого тиражу проти реального.
Вартість |размещения реклами в пресі залежить від:
1) престижу газети або журналу;
2) формату рекламного оголошення;
3) місця розбіжності (від смуги, обкладинки, рубрики, рекламного блоку);
4) кількості використаних квітів у рекламі (якщо це журнал або газета).
Специфіка реклами в пресі диктує наступні особливі підходи до її створення й розміщення: заголовок повинен залучати споживача, давати йому нову інформацію, включати основну аргументацію й найменування товару; не слід боятися великої кількості слів, тому що якщо всі вони в справі, те довгий заголовок працює навіть краще, ніж короткий; споживач найчастіше схильний сприймати інформацію буквально, тому краще обійтися безатрицательных зворотів, тому що в нього в пам'яті можуть зберегтися негативні моменти, реклами, що асоціюються із предметом; необхідно використати прості, але позитивно діючі на всі слова, наприклад «безкоштовно», «новинка» і т.д.
В ілюстраціях дуже коштовна інтрига, що залучає увагу; фотографії діють краще, ніж малюнок, особливо коли вони порівнюють стан до й після появи, використання товару простий макет з однією великою ілюстрацією формату журнальної смуги - це ідеальний варіант рекламного оголошення в пресі; добре використати підрядкові написи - їх обов'язково прочитають; не потрібно боятися довгих текстів, тому що, якщо споживач зацікавлений у більше детальній інформації, він, притягнутий заголовком, буде читати текст до кінця; текст повинен бути нескладним для сприйняття, без хвастощів, представляти факти, а не голослівні твердження довіра до реклами підвищується, якщо фото й текст відбиває картину реального життя, свідчення очевидців, авторитетних фахівців; не варто друкувати текст, світлими буквами на темному тлі, тому що його важко читати.
Деякі практичні ради сприймаються й приживаються, на нашому ґрунті досить швидко. Багато практичних рад активно використаються журналістами при написанні рекламного тексту.
Колектив газети «Сьогодні» використає більшість описаних прийомів і рад, що в них досить вдало виходить.

Висновок
Реклама в пресі, як і будь-який інший вид реклами, має свої методики створення, розміщення й впливи, які ми розглянули в основній частині. Рекламодавець за допомогою кваліфікованого персоналу додає всі зусилля для створення вигідного, що купує образа товару, або послуги який, рекламується.
Вигода замовника досить ясна - це прибуток, яка ж вигода споживача?
Любою вид реклами - це створення ілюзії, гарної картинки, міфу. Реклама хоче обдурити, але чи хоче читач бути обманутим? Звичайно ж, немає.
Відображення дійсності - от головне завдання рекламної справи. Запропонувати якість, виділити позитивні моменти. Часто людина губиться в море інформації й хоче знайти допомогу, підтримку, а знаходить лише нову інформацію, який ще більше.
Методів ефективного розміщення й створення рекламного тексту досить багато, частина з них наведена в нашій роботі, але, на жаль, вони мають сугубо прагматичні намеренья, а ніяк не інтереси споживача.
Метою нашої роботи було освітити явище реклами в пресі й головне показати її вплив на читача. Як ми бачимо, є багато нюансів, які негативно впливають на сприйняття рекламної продукції: надто велика її кількість і неправдива інформація.
Удалим прикладом створення правильних ненав'язливих текстів є газета «Сьогодні», що успішно використає західні технології й впроваджує їх у нашому суспільстві. Природно вона не є ідеалом але в цілому колектив уникає повторення багатьох допущених іншими газетами помилок.
Природно заперечувати те, що в кожної роботи є своя специфіка не можна, вона є й у рекламної справи , але при цьому не варто забувати про інтереси інших людей.
Деяким вітчизняним рекламним агентствам варто повчитися у своїх західних колег, які давно відмовилися від ідеї “ не якістю, а кількістю”. Позитивний досвід завжди корисно засвоювати, особливо якщо він приносить вигоду не тільки рекламодавцеві, але й споживачеві.
Бібліографія
1. Яненко Я. В. Замовлення на розміщення реклами, як це правильно зробити. С. Пб., 2005
2. Реклама культурний контекст М., 2004 ст. 186
3. Власов П. К. Психологія в рекламі Х.,2003 ст. 216
4. Девис Д. Д. Дослідження в рекламній діяльності М., 2003 ст. 858
5. Медведєва Е. В. рекламна комунікація М., 2003 ст. 320.
6. Павловская Е. А. Сучасна реклама: теорія й практика 2- е видання Ростов., 2003 ст. 384
7. Уріс Н. С. Реклама, як засіб формування сучасного способу життя, міського населення України Х., 2003 ст. 20
8. Харрис, Годдори Слово на вагу золота М., 2003
9. Дрю, Жан- Марі Ламаючи стереотипи: реклама руйнуюча загальноприйняте. С. Пб., 2002 ст. 271
10. Матанцев А. Н. Ефективність реклами М., 2002 ст. 413
11. Романов А. А. Реклама між соціумом і маркетингом М., 2002 ст. 300
12. Назайнин А. Н. Рубричная реклама М., 2001 ст. 115
13. Реклама: палітра жанрів М., 2001 ст. 100
14. Жінка й візуальні знаки М., 200 ст. 280
15. Матнина С. Г. Приваблива бібліотека, або що може реклама М.,2000 ст. 127
16. Хавкіна Л. М. Основи рекламної діяльності ХНУ ім.. В. Н. Карабіна, 2005 ст. 50
17. Рюмшина Л. І манипулятивные принципи в рекламі Ростов., 2004 ст. 237
18. Ученова В. В. Історія вітчизняної реклами 1917- 1990 М., 2004 ст. 287
19. Богачева О. К. Продаж рекламної площі в газеті М., 2002 ст. 139
20. Назайкин Рекламна діяльність газет і журналів М., 2002 ст. 205
21. Грушин Б. А. Ефективність МІ й пропаганди М. 1979 ст. 64
22. Тельников Н. Н. Технологічні засоби пропаганди й навчання М., 1985 ст. 176
23. Назайкин А. Н. Як маніпулювати журналістами М. 2004 ст. 239
24. Маевская Е. В. Реклама в системі маркетингу й комунікації Мінськ 2003 ст. 72
25. Джуппер, Джером Креативные стратегії в рекламі М. 2004 ст. 224


Другие работы по теме: