Contribution to International Economy

  • Контрольная по Visual Basic
З М І С Т
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В С Т У П
Дехто вважає, що слово "Basic" у назві використовується невдало, бо нагадує початковий період комп’ютеризації, коли диваки сиділи перед самостійно створеними компьютерами і розробляли маленькі програми. Basic начебто асоціюється з побутовим комп’ютером і його не можна розглядати як серйозну систему для розробки сучасних програм. Навіть більше, Basic вважався мовою новачків, недостатньо швидким, недостатньо гнучким, інакше кажучи, програмування на цій мові шкодило репутації любого розробника програмних засобів. Прихильники такої думки помиляються, бо ігнорують важливий етап розвитку систем програмування. Зараз назва цього середовища створення програмних продуктів охоплює цілий напрямок: програми більш не пишуть — немає більше програмування у попередньому значенні цього слова. Програми проектуються. Власне, програмістів зараз більш доречно називати проектувальниками програмних засобів. Microsoft Windows сприяє простій і інтуїтивній роботі з компьютером. Створити програму у Visual Basic — означає не тільки розробку її для середовища Windows, але і створення її такою, як Windows. Це важлива риса Visual Basic.
Назва Visual Basic говорить сама за себе. Вже по слову "Visual" можна здогадатись, що в Visual Basic реалізовано візуальний стиль програмувания. Програмування починається зі створення робочого середовища, а вже потім пишуться перші рядки коду програми. Слово Basic у назві вказує лише на те, що синтаксис програм і оператори ґрунтуються на мові високого рівня Basic (Beginners Atlpurpose Symbolic Instruction Code).
Мова програмування Visual Basic Applications (VBA) э результатом подальшого розвитку мови Basic. Для кожного з додатків, які вона підтримує (Excel, Word, PowerPoint, Access) у неї свій набір можливостей, але незміною залишається загальна основа. Саме мовою VBA записуються макроси, що запам’ятовують послідовність дій користувача для повторного багаторазового використання. Мовою VBA можна одержати повний доступ до всіх команд Excel, Word, PowerPoint, Access, створити власні діалогові вікна, розробляти складні задачі.
РІШЕННЯ
ЗАВДАННЯ 22. Зворотній порядок цифр
Визначити число, отримане виписуванням у зворотному порядку цифр заданого трьохзначного числа.
Послідовність дій при виконанні завдання
1. Створимо нову книгу Excel.
2. Створимо макрос, який буде виконувати потрібний розрахунок, для чого виберемо в меню Сервіс – Макрос – Редактор Visual Basic
3. Активізуємо меню Insert – UserForm, щоб додати віконну форму для діалогу з користувачем. Після появи форми, виберемо на панелі інструментів форми об’єкт “надпис”, розмістимо два надписи на формі. На панелі властивостей об’єктів присвоїмо їм назви (Name) lblVvod та lblVivod, введемо пояснювальні тексти в заголовки (Caption) об’єктів “Введіть трьохзначне число” та “Число зі зворотнім порядком цифр” відповідно. Виберемо на панелі інструментів форми об’єкт “Текст”, розмістимо на формі, визначимо розмір і місце та зробимо ще одну копію цього об’єкта. Присвоїмо їм назви txtVvod, txtVivod – у перший буде заноситися введене трьохзначне число, у друге – число зі зворотнім порядком цифр. З панелі інструментів форми перетягнемо на форму командну кнопку. Дамо їй назву (Name) cmdCalcul та змінимо заголовок (Caption) “Розрахунок”. Напишемо програмний код, який повинен виконуватись при натисканні на цю кнопку
Private Sub CommandButton1_Click()
' Текстовому полю присвоюється число зі зворотнім порядком цифр
' Mid(Строчка символів, початкова позиція, кількість символів)
' Mid повертає вказану кількість символів від заданої позиції
TxtVivod.Text = Mid(TxtVvod.Text, 3, 1) & Mid(TxtVvod.Text, 2, 1) & Left(TxtVvod.Text, 1)
End Sub
Напишемо код, який повинен виконуватися при зміні текстового поля txtVvod:
Private Sub TxtVvod_Change()
' Перевіряється кількість введених цифр. Якщо введено більше
' трьох символів, зайві відкидаються
' Функція Len повертає довжину строчки
' Функція Left повертає вказану кількість символів від початку
' строчки
If Len(TxtVvod.Text) > 3 Then
MsgBox ("Введено цифр більше 3. Подальший ввод цифр iгнорується")
TxtVvod.Text = Left(TxtVvod.Text, 3)
End If
End Sub
4. Для запуску макроса помістимо в верхній частині сторінки книги Excel командну кнопку. Для цього виберемо послідовно в головному меню Вид – Панелі інструментів – Форми. Натиснемо на панелі “Форми” кнопку, потім перемістимо покажчик мишки в поле сторінки та клацнемо мишкою в любому місці сторінки. Відрегулюємо розміри розміри командної кнопки та її положення на сторінці, зробимо на кнопці надпис “Зворотній порядок цифр трьохзначного числа”, який підказуватиме призначення цієї кнопки.
У діалоговому вікні “Призначити макрос об’єкту” створений макрос strRevers призначимо цій кнопці.
Збережемо книгу з написаним макросом під іменем VBA2.xls.
В И С Н О В О К
Макроси, написані мовою VBA, можуть виконувати набагато більше завдань, ніж макроси, що записуються автоматично при натисканні клавіш користувачем. Вони значно підвищують ефективність роботи, оскільки дозволяють уникнути затрат зусиль і часу на виконання часто повторюваних дій. Макроси записуються у вигляді операторів чи рядків коду мови VBA. Декілька операторів об’єднуються у процедури, процедури об’єднуються в модулі, які можна розглядати як контейнери з кодом програми на мові Visual Basic Applications.
VBA – структурована мова програмування високого рівня, як і у інших мов, у ній є оператори перевірки умов, циклічного виконання повторюваних операцій, обміну даними з пам’яттю та дисками. В ній реалізовані загальні принципи об’єктно-структурного програмування – це означає можливість створювати різні об’єкти, реагувати на події, пов’язані з полями вводу, кнопками, розділами форм, звітів. Все програмування пов’язане саме з відгуком на ту чи іншу подію в системі.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Едвард Джонс, Дерек Саттон “Office 97 Библия пользователя”
2. Братан Сайлер, Джефф Спотс “Использование Visual Basic 6”
3. Кен Гелл, Майк Джилберг «Программирование в Micrisoft Office. Полное руководство по VBA»


Другие работы по теме: