Contribution to International Economy

  • баштовий кран КБ-100.3
1.Види матеріалів. Чим характеризується міцність ?
Для виготовлення елементів машин застосовують широкий спектр матеріалів: сталі, чавуни, кольорові метали і сплави, неметалеві матеріали ( пластмаса, гума) тощо.
Міцність - здатність деталі чинити опір руйнуванню і характеризується номінальними допустимими напругами, коефіцієнтами запасу міцності та
ймовірністю безвідмовної роботи ( статичними запасами міцності).
Міцність є головним критерієм роботоздатності переважної більшості деталей.
2.Опишіть різновиди самохідних навантажувачив, область
їх викорістання. Наведить формули визначення експлуатаціоної
продуктивності навантажувачив.
Самохідні навантажувачі - це переважно колісно або гусенична підіймально – транспортна машина, яка оснащена одним або кількома змінними робочими
органами.
За принципом дії розрізняють навантажувачі циклічної ( одноківшові та вилкові) і безперервної ( багатоківшові ) дії.
Самохідні навантажувачі призначені для завантаження у транспортні засоби та розвантаження з них сипких, кускових і штучних вантажів., а також для доставки їх до міста використання в межах будівельного майданчика, виконання різних монтажних та допоміжних операцій.
Технічна продуктивність (м. куб) одноківшових навантажувачів при роботі із сипкими матеріалами становить:
Пт = 3600 * q * Кн. : tц * Кр
Де q – вміст ковша, м.куб., Кн. – коефіцієнт наповнення ковша, Кр – коефіцієнт розпушення матеріалу, tц – тривалість циклу, с.
При роботі з штучним вантажем технічна продуктивність (т/год),
дорівнює:
Пт =3600 * G * Kr / tц
де G – вантажопідйомність навантажувача, т; Kr – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю.
3. Поясніть призначення піротехнічного інструменту. Наведіть основну схему і поясніть принцип роботи
Піротехнічний інструмент, у якому використовують вивільнену при займанні пороху енергію газів, застосовують у будівництві для закріплення різних деталей до стальних, бетонних, цегляних і дерев”яних конструкцій шляхом забивання ( пристрілу) дюбелів, пробивання отворів у металоконструкціях та
рейках.
Серед піротехнічного інструменту найбільш поширені порохові монтажні
пістолети й піротехнічні оправки. Джерелом єнергії є спеціальні безпульні
патрони , оснащені бездимним порохом із різними за призначеннями зарядами. Потужність заряду вибирають залежно від міцності та виду
будівельного фундаменту, діаметру та довжини дюбеля. Дюбелями –
цвяхами шляхом безперервного забивання прикріплюють до будівельних підвалин незнімні деталі й конструкції. На дюбелях – гвинтах із різьбовою
головкою гайками закріпляють знімні конструкції і деталі.
Однозарядний пороховий монтажний пістолет складаеться із ствола з патронником, , поршневої групи , притискача, коробки з ударно-спусковим механізмом та ручкою. Перед пострілом вставляють дюбель із шайбою в канал напрямляча, потім розкладають пістолет й вставляють патрон у патронник ствола і закривають пістолет. Встановлюють наконечник пістолету в точку забивання перпендикулярно до поверхні, натискають на ручку й витягують докінця спусковий важіль.При ударі бойка по патрону займається порох, розширні гази по стволу розганяють поршень, який б2є по дюбелю.
Піротехнічна оправка конструктивно простіша за пістолет і складається з корпусу з кожухом та фланцем, зарядного штоку із насадкою поршня з ударником.
4. Визначення змінної продуктивності баштового крана
Мета: В конкретних умовах роботи баштового крана визначити його продуктивність.
Вихідні данні для розрахунку наведені нижче:
А. Технічна характеристики баштового крана КБ-100.3
- вантажопідйомність , т. - 4-8,
- висота підйому, м. – 33-48,
- виліт стріли, м. – 25-12,5,
- повна вага крана, т. – 72,7
- потужність робочих
механізмів , кВт. - 41,5
- швидкість підіймання
та опускання вантажу, м./хв. - 28
- швидкість посадки
вантажу, м./хв. - 5
- швидкість переміщення
крану м./хв.. 31
- частота обертання крану, хв. - 0,7
Б. Характеристика виробу – плити перекриття ИП – 1
- маса, т. 2,2
- висота, в м. - 0,4
- рівень монтажу, м. 12
В. Інші розміри та дані:
- довжина строп, м. – 2,5
- розмір а, м. 12
- розмір в, м. 50
- розмір с, м. 7
- розмір д, м. 20
- розмір е, м. 12
Продовження технологічних операцій крана з виробом, хв.:
- стропування, ( т1) – 1.5
- утримання, (т6) – 8,0
- розстропування, (т7) - 0,6
Порядок виконання роботи :
Кран використовують для монтажу елементів будівель що будуються. При цьому вважають, що за один цикл за допомогою крана підіймають і встановлюють один елемент.
1) Необхідну висоту підйому вантажу краном визначають складанням :
Заданої висоти рівню монтажу -12м., довжини строп – 2,5м., висоти плити
ИП – 1 – 0,4 м., висоти підйому вантажу над над рівнем монтажу Нзап. – 3 м.,
згідно за умови техніки безбеки.
Всього – 17,9 м.
2) Виліт стріли повинен забезпечити подачу елементів, що монтуються по
ширині об”екта
Р = к +а = 5,5 +12 =17,5 м.
3) Визначити змінну продуктивність крана ( т/зм):
при суміщеному циклі Пзм= Т*О*Кв.в*Кв.ч.*нсум ( 1)
при повному циклі Пзм = Т*О*Кв.в*Кв.ч.*н (2)
де
Т – тривалість зміни.8год.
О - прийнята вантажопідйомність крана = 4тн.,
Кв.в. – коефіцієнт використання крана за вантажопідйомністю = 0,55
( Кв.в = М : О = 2.2 : 4
М – маса плити ИП ),
Кв.ч. – коефіцієнт використання крана за часом протягом зміни = 0,82,
н, н сум – число робочих циклів крана за годину.
Тривалість операцій операцій робочого циклу крана складає :
т1 – час на стропування елементів = 1,5 хв.,
т2 – час підйому елементів до потрібного рівня = 0,5хв.,
т3 – час повороту стріли крану = 0,7 хв.,
т4 – час переміщення крану по рельсах = 0,65хв.,
т5 – час опускання вантажів до рівня монтажу = 0,6 хв.,
т6 – час утримання плити ИП на час монтажу = 8 хв.,
т7 – час на розстропування = 0,6 хв.,
т8 – час підйому крюка з вантажопідйомними пристроями над
рівнем монтажу = 0,1 хв.,
т9 – час зворотного повороту стріли = 0,7 хв.,
т10 – час зворотного переміщення крана = 0,65 хв.,
т11 – час на опускання крюка з вантажозахватним пристосуванням
= 3хв.
При роботі без суміщення робочий цикл крану дорівнює сумі
часу всіх операцій, тобто = 17 хв.
При роботі коли деякі операції суміщаються, тобто виконуються
одночасно, до загального часу враховується час найбільшої операції.
В нашому випадку суміщається т2 (0,5хв.) та т4(0,65хв.), а також
т10 (0,65 хв.) та т11(3хв). Час робочого циклу при суміщені =15,85хв.
Число робочих циклів за годину:
- при суміщені
нсум.= 60 : 15,85 = 3,7
- без суміщення
н = 60: 17= 3,5
Змінна продуктивність крану :
- при суміщені
(1) Псум = 8 * 4*0,55 * 0,82* 3,7 = 53,3 тн.
- без суміщення
(2) П = 8* 4* 0,55 * 0,82* 3,5 = 50,4 тн.
Ефективність суміщення операцій при роботі крана характеризується підвищенням його продуктивності , що визначається як
Є = (Псум. - П ) : П * 100% = (53,3 – 50,4) : 50,4 *100%=5%


Другие работы по теме: