Contribution to International Economy

  • Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях
Контрольна робота з
дисципліни „Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях”
Задача № 1.
Вихідні дані:
Р 24 = 12 рад/год – потужність дози випромінення через одну добу.
Д уст. = 10 рад припустима доза випромінювання.
К осл. =10 коефіцієнт ослаблення ступеня захисту від радіактивності.
Визначити: t трив -тривалость роботи слідчих в радіаційоной зоне.
Разв’язування:
1. Визначаємо значення а:
___________________
К t = t n - коефіцієнт для перерахунку рівнів радіації на час після аварії,
де t =24 год
К t = 24 = 0, 280
2. За таблицею 4.2.2 на с. 198 ( В.М. Шоботов Цивільна оборона: Навч.пісібнік.-Київ: „Центр навчальної літаратури”, 2004, с.438)
при а= 0,43 і tn =24 год. визначаемо тривалість роботи
t трив.= 10 год. тривалость роботи слідчих в радіаційоной зоне.
Задача № 2.
Вихідні дані:
Р n = 110 рад/ r – рівень радіації на час t1
t n =1год.- час початку роботи в місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами.
t к = 10 год. час закінчення роботи в місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами.
К осл. =2 коефіцієнт ослаблення ступеня захисту від радіактивності.
Визначити: Д рад.– дозу опримінення, отриманої працюючими в зони радіоактивного зараження.
Разв’язування:
1. Визначаємо значення t трив. роботи –перебування працюючими на території забрунення
t трив. = tк - t n = 10 - 1= 9 год., t трив.= 9 год.
2. Визначаємо Рк - рівень радіації на кінец роботи
Р к = Р n
К t = t n - коефіцієнт для перерахунку рівнів радіації на різний час після аварії, знаходим за таблицею 4.2.1 на с. 197 ( В.М. Шоботов Цивільна оборона: Навч.пісібнік.-Київ: „Центр навчальної літаратури”, 2004, с.438)
К 1=1, К 10 = 0,4
3. Визначаємо Д рад.- дози опромінення працюючими за 9 год. роботи в місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами.
Д =
4. Визначаємо допустимий час перебування на місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами, год. за таблицею 4.2 на с. 260 ( І.М. Стеблюк Цивільна оборона: Навч.пісібнік.-Київ: Знання, 2004, с.490 )
= 3.625 4 год..
Час перебування на місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами переважае в двиче встановлену норму.


Другие работы по теме: